09192353890

09192353890

فرم مشاوره

Search

بیت کوین چیست؟

بیت کوین چیست؟

بیت کوین یک ارز ‌رمزنگاری شده است که می توان آن را برای دیگران ارسال کرد.

مبلغی که فرستاده ‌می‌شود، می تواند هدیه ای در عوض خدمات شایان توجه یک فرد باشد یا این که پولی باشد که در عوض یک کالا پرداخت ‌می‌شود.

بیت کوین درست مانند پولی است که در حساب‌های بانکی از آن استفاده ‌می‌شود؛ اما این پول دیجیتالی است و فیزیکی نیست.

بیت کوین غیر متمرکز است، به این معنا که برای مدیریت آن به هیچ بانک یا فرد ثالثی نیاز نیست.

با بیت کوین هر تراکنشی مستقیما بین دو کاربر انجام ‌می‌شود که به آن شبکه همتا به همتا (Peer-to-peer network) گفته ‌می‌شود.

بیت کوین به این خاطر فناوری مانند بلاک چین را ارایه داد تا کاربران بتوانند بدون نیاز به یک شخص حقیقی یا حقوقی ثالث بیت کوین‌های خود را ارسال یا دریافت کنند.

Filters
Sort
display