You are running a Trial version of Nop Html Widgets
جستجو

مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی عبارت است از قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص که تکلیف کسر و پرداخت آن براساس قانون به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد . مالیات تکلیفی فرایند پرداخت نوعی مالیات می باشد که انجام آن برعهده اشخاص معینی که براساس قانون مکلف به پرداخت مالیات می باشند .براساس قانون اشخاص مکلف هستند وجوهی که میزان آن را قانون تعیین  کرده قبل از پرداخت به اشخاص ثالث بعنوان مالیات از مبلغ مذکور کسر کرده و در زمان تعیین شده توسط اداره ی مالیات بعنوان مالیات پرداخت نمایند .

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بردرآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق قانون مالیات های مستقیم به عهده کارفرما می باشدهمه افراد حقیقی و حقوقی هر کدام بسته به صورت های متفاوت و هم چنین با توجه به شرایط موجود، تکلیف به پرداخت مالیات دارند، اما این موضوع به این معنی نمی باشد که در حال پرداخت مالیات تکلیفی هستند. مالیات تکلیفی نوعی روش اخذ مالیات است که استفاده کلمه تکلیفی در آن بسیاری از افراد را در تعریف آن دچار گمراهی و اشتباه می‌ کند.

در این مقاله از وب سایت رادین حساب قصد داریم تعریف جامعه و کاملی از مالیات تکلیفی و مالیات فصلی را برای افراد ارائه دهیم. می خواهیم بدانیم که این مالیات‌ ها با چه روشی محاسبه می ‌شود؟ به چند نوع تقسیم می ‌شوند؟ و چه کار کردی دارند؟

مالیات چیست؟

در کل مالیات پولی است که دولت برای تأمین هزینه ‌های خود از مردم دریافت می ‌کند. لازم به ذکر است که یکی از بزرگ ترین مزایای دریافت مالیات برای دولت عدم اتکا به درآمد های ناپایدار مانند درآمد نفتی می ‌باشد. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که چه کسانی می توانند درباره مالیات و نحوه پرداخت به ما مشاوره دهند؟

برای پاسخ به این سوال باید بیان شود که مشاورین امور مالیاتی بهترین راهنما در مورد امور مالیاتی مختلف می باشند.

انواع مالیات:

به طور کلی چهار نوع مالیات مختلف داریم:

 • مالیات بر درآمد
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات تکلیفی
 • مالیات بر اجاره

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات تکلیفی در معنای لغوی به معنای انجام وظیفه و یا تکلیف است. این مالیات از انواع مالیات بر درآمد می ‌باشد  افراد مشخصی که پرداخت کننده در آمدند باید مالیات را از درآمد پرداخت شده کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

ساده‌ترین نوع مالیات تکلیفی عبارت است از:

 • مالیات بر حقوق کارمندان،
 • مالیات بر حقوق پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارت خانه، سازمان، مؤسسه، بنگاه ‌های اقتصادی و شرکت‌ ها و هم چنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما).

در ذیل به دو نمونه از مالیات تکلیفی اشاره می کنیم:

مالیات تکلیفی حقوقی

ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت ‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره ۱- در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید، پرداخت­ کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­ کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه ­های متعلق خواهند بود.

تبصره ۲- پرداخت­های دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق ­الذکر می­باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق­ التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) و حق ­التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱ خواهدبود.

مالیات تکلیفی اجاره املاک:

در این نوع مالیات یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که این نوع مالیات به املاکی تعلق می گیرد که توسط یک شخص حقوقی اجاره شده باشد. شخص حقوقی که ملک استیجاری را در اختیار دارد، موظف است که مالیات بر درآمد اجاره ملک صاحب خانه را در هر ماه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند و فیش پرداختی را به صاحب خانه تسلیم کند.

دقت داشته باشید که این نوع مالیات برای اجاره ملک به شخص حقوقی می باشد و اگر صاحب خانه ملک خود را به شخق حقیقی اجاره داده باشد، مالیات بر درآمد اجاره را باید سالانه خودش پرداخت کند.

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی:

لازم به ذکر است که در مالیات بر عملکرد تمام شرکت ‌ها و مؤسسات و غیره باید در یک دوره مالی کلیه سود و زیان خود را محاسبه کنند و ۲۵٪ از سود خالص خود را به سازمان مالیات پرداخت کنند. اما در مالیات تکلیفی وظیفه خود کار فرماست که مالیات را از حقوق کارمندان کسر کند.

شایان به ذکر می باشد که در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز فرمایید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( منظور از ارائه دهنده خدمات پیمانکار می باشد ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات هست.

انواع مالیات‌ های تکلیفی

در زیر بر اساس قانون مالیات‌ های مستقیم، مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه 27/11/80 انواع و مهلت و محل مالیات مزبور را به شکل زیر شرح می ‌دهیم.

 • ماده۵۳، تبصره۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک ): مالیات بر اجاره املاک، زمین، ساختمان و مغازه، مالیات تکلیفی است که بر عهده مستاجر می‌باشد؛ یعنی مستاجر قبل از پرداخت اجاره به موجر باید مبلغ مالیات را از اجاره بها کسر و در زمان معین به حساب اداره مالیات بپردازد. مبلغ مالیات حتماً باید در اظهارنامه ثبت شود.
 • مواد ۸۵ و ۸۶ اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق): کارفرما بر اساس قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌کند از او خدماتی دریافت می‌کند و در ازای این خدمات مبلغی را پرداخت می‌کند؛ کارفرما باید ابتدا مبلغ مالیات را از حق‌الزحمه پیمانکار کسر کند و به حساب اداره مالیات واریز کند، در نتیجه کار فرما وظیفه دارد که مالیات را پرداخت و دریافت کند و پیمانکار در این امر هیچ اختیاری ندارد.
 • ماده ۱۰۲ (مالیات تکلیفی مضاربه )
 • ماده ۱۰۳ (مالیات تکلیفی حق الوکاله ): تمامی وکلا باید در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید کنند و ۵ درصد از آن را بابت مالیات تعیین کنند.
 • ماده ۱۰۴ (مالیات تکلیفی حق الزحمه‌ها): هزینه‌های پزشکی، بیمارستان و آزمایشگاه و رادیولوژی، دارو، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، خوانندگی، هنرپیشگی، اوراق بهادار و بازار بورس کالا، صندوق‌ها و مؤسسات تعاونی، تمام هزینه‌‌های اجاره انواع ماشین آلات اداری و محاسباتی و کارخانجات و  حمل و نقل، سردخانه‌ها، انبارداری، نگهداری همچنین هزینه‌های مربوط ساختمان مانند: نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، اجاره هر نوع وسایل موتوری زمینی و هوایی و دریایی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، بر همه این هزینه‌ها مالیات تعلق می‌گیرد که باید از حق‌الزحمه کسر و به مدت سی روز به اداره مالیات پرداخت شود.
 • ماده ۱۰۷ (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج )
 • ماده ۱۰۹ (مالیات تکلیفی مؤسسات بیمه)
 • ماده ۱۱۶ (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی): مدیران وظیفه دارند که در مدت شش ماه از ثبت شرکت اظهارنامه مالیاتی  را بر اساس ماده ۱۱۵ تنظیم کنند و به اداره امور مالیاتی ارائه دهند.
 • ماده ۱۱۸(مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن‌ها )
 • ماده ۱۲۳ (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال )
 • ماده ۱۴۳ (مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام )

مالیات تکلیفی موسسات بیمه

شرکت های بیمه دارای درآمد های مختلف از ارائه خدمات متفاوت به مشتریان خود در قالب انواع قراردادها هستند. این شرکت ها انواع خدمات مختلف نظیر بیمه عمر، بازنشستگی، حوادث، از کارافتادگی و نقص عضو و… دارند. هر کدام از خدمات فوق درآمد های مشخصی را دارا هستند. اما همه آنها مشمول مالیات تکلیفی نخواهد بود. از درآمدهای مشمول میتوان درآمدهای ذخایر مالی سال قبل وحق بیمه‌های اتکایی وصولی را نام برد. سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی نیز مشمول خواهد بود. بازخرید بیمه‌های زندگی و کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی مشمول مالیات از نوع تکلیفی هستند.

مالیات تکلیفی

پیامد های تخلف از مالیات تکلیفی

اگر مالیات تکلیفی پرداخت نشوند پیامد هایی خواهد داشت که به صورت زیر شرح می دهیم :

 • طبق ماده ۱۹۹ در صورت تخلف از پرداخت این مالیات علاوه بر پرداخت آن به ۲۰ درصد جریمه معادل مالیات پرداخت نشده محکوم می‌ شود.
 • اگر وزارتخانه ‌ها، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهردار در پرداخت این مالیات کوتاهی کنند باید بر اساس قانون تخلفات اداری با آن ها برخورد کرد. حال اگر شخص حقوقی غیردولتی باشد، علاوه بر جریمه گفته شده به حبس تاًدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

قوانین خاص برای پرداخت نکردن مالیات های تکلیفی :

یک سری قوانین وضع شده است که در صورت پرداخت نکردن مالیات تکلیفی شامل حال افراد خواهد شد. از قوانینی که برای متخلفین مالیات تکلیفی وضع کرده‌اند می توان به صورت زیر اشاره داشت :

 • در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مالیات باید معادله ده درصد از مالیات پرداخت نشده را جریمه بپردازد.
 • علاوه بر ده درصد جریمه دیرکرد به ازای هر ماه تخلف در پرداخت مالیات تکلیفی باید ۵/۲٪ مالیات پرداخت نشده را به عنوان جریمه پرداخت  شود.
 • در بند ۴ ماده ۲۷۴ ق.م.م برای تخلف از مالیات تکلیفی مجازات‌های تعزیری درجه ۶ در نظر گرفته است.

حال لازم به ذکر است که مجازات ‌های تعزیری درجه ۶ مطابق قانون مجارات اسلامی عبارت است از:

 • حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
 • جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال.
 • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت.
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش تا پنج سال.
 • انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، حداکثر تا مدت پنج سال.
 • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، حداکثر تا مدت پنج سال.
 • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، حداکثر تا مدت پنج سال.

درصد مالیات تکلیفی:

باید بیان شود که مالیات تکلیفی بخشی از مالیات بر درآمد افراد یک کشور می باشد که وظیفه پرداخت آن بر اساس قوانین به عهده فرد پرداخت کننده وجه است. این مالیات بعد از آن که صورت حساب سود و زیان افراد حقیقی و حقوقی تنظیم شد باید به میزان ۲۵ درصد میزان سود خالص شرکت به عنوان مالیات تکلیفی در نظر گرفته می شود.

طبق حکم قانون مسئولیت مدیران ماده ۱۹۹ هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ۲۰ درصد مالیات پرداخت شده نیز خواهد بود. اولین اقدام در خصوص محاسبه و پرداخت مالیات عملکرد و تکلیفی محاسبه سود و زیان درآمد از شغل می‌باشد.

برگه تشخیص چیست؟

اداره امور مالیات پس از بررسی اظهارنامه ‌ها مالیاتی برگه تشخیص مالیاتی که همان اظهار نظر اداره امور مالیاتی، نسبت به مالیات مؤدی است را صادر می‌کند. سه برگه تشخیص داریم که به صورت زیر می باشد:

 • برگه تشخیص مالیات عملکرد
 • برگه تشخیص مالیات حقوق
 • برگه تشخیص مالیات تکلیفی

اگر مالیات مربوط به هرکدام از موارد فوق صفر باشد برگه تشخیص آن صادر نمی‌شود. مؤدی در صورت داشتن اعتراض باید ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیات اعلام کند؛ در صورت نداشتن اعتراض اداره امور مالیات برگه قطعی مالیات که در آن میزان بدهی قطعی مودی تعیین شده را صادر می‌کند. تسویه آن نیز به مدت ده روز بعد از ابلاغ لازم‌الاجر است.

شرایطی نیز وجوددارد که برگه تشخیص را طبق ماده ۲۳۹ق.م.م برگه قطعی لحاظ می‌کنند. مانند:

 • اعلام کتبی از سوی مؤدی ظرف۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مبنی بر قبول مالیات.
 • پرداخت مالیات به مأخذ برگه تشخیص.
 • عدم اعتراض کتبی به برگه تشخیص.
 • عدم مراجعه به اداره امور مالیاتی.

اگر اداره مالیات در محاسبات خود اشتباه کند و مالیات اضافه‌ ای از مؤدی دریافت‌ کند در این صورت طبق ماده ۲۴۲ق.م.م اداره مالیات موظف است که وجوه اضافه را ظرف مدت یک ماه به مؤدی پرداخت‌کند.

مالیات تکلیفی حقوق:

مالیات حقوق یکی از منابع درآمد مالیاتی است که به حقوق کارمندان و کارگرانی که در کشور در ازای فروش نیروی کار خود حقوق یا دستمزد دریافت می‌کنند تعلق می‌گیرد. با توجه به جزئیات قانونی درباره موارد معافیت از این مالیات، و هم چنین مواردی که مشمول این نوع از مالیات می ‌شود، محاسبه آن در مواردی سخت و گیج‌ کننده به نظر می ‌رسد.

مالیات تکلیفی

مالیات فصلی یا مالیات ارزش افزوده:

 مالیات ارزش افزوده در واقع همان مالیات فصلی است که بر اساس خود اظهاری و اظهارنامه تعیین می ‌شود و تمام کالا های که مشمول قانون مالیات فصلی می ‌شوند؛ موظف‌اند در پایان هر فصل ( هر سه ماه یکبار ) با فرجه پانزده روزه مالیات را پرداخت کنند در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفات برخورد قانونی می‌کنند.

به عبارت دیگر  به جای این که مالیات کالا و خدمات تولید شده را تنها از تولید کنندگان آن‌ها دریافت کنند از عوامل مالیات بر ارزش افزوده است ؛ بین مصرف‌کنندگان تقسیم می ‌شود. دولت با این روش قصد دارد که از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. تعریف ارائه شده بدین معنی نیست که تولیدکنندگان از مالیات معافند و فقط مصرف‌کنندگان مالیات غیر مستقیم را پرداخت می‌کنند.

تولیدکنندگان باید به میزان مابه تفاوت مالیات‌های که پرداخت و دریافت کرده مالیات بپردازد.با قوانینی که در این زمینه وضع شده نمی توان از پرداخت مالیات فرار کرد؛ زیرا در دراز مدت و با افزوده شدن جرایم ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای آنها به همرا داشته باشد.

لازم به ذکر است که نرخ مالیات فصلی ۴ درصد است و همه تولیدکنندگان و فروشندگان باید این ۴ درصد را از خریداران خود دریافت و به حساب دولت واریز کنند. واسطه ‌ها نیز یک بار مالیات را پرداخت و در مرحله بعدی آن را از مشتری خود دریافت و به حساب اداره مالیات پرداخت می‌کند.

تمام کالاهای که در بازار ایران فروخته می‌شوند باید از این قانون پیروی کنند به جز ۱۷ کالا که در ماده ۱۲قانون مالیات و ۲ کالای خاص بنزین و سوخت هواپیما از این قانون مستثنی‌اند. به دلیل اینکه نرخ مالیات سوخت هواپیما ۲۰ درصد و نرخ مالیات سیگار نیز   ۱۲ می‌باشد.

انواع مالیات فصلی (یا مالیات بر ارزش افزوده)

در قانون سه نوع مالیات فصلی داریم:

 • مالیات از نوع مصرف
 • مالیات از نوع درآمدی
 • مالیات از نوع تولیدی

چه کالاهای از پرداخت مالیات معاف‌ اند؟

 • کالاهای معاف از مالیات در بخش کشاورزی عبارتند از: دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان.
 • در بخش درمان: انواع دارو، لوازم مصرفی درمان، خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور، بذر و نهال، انواع کود و سم است. اقلام دفاعی نیز به جهت حمایت و توسعه این صنعت از مالیات معافند.
 • انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده مانند: آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه‌کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، انواع کاغذ چاپ، انواع دارو،
 • لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی نیز همه این‌ها جز معافیت‌های مرتبط با عموم اند.
 • انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بردرآمد، فرش دستبافت، اموال غیرمنقول ( زمین و ساختمان و...)، خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، خدمات مالی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاونی، از پرداخت مالیات معاف‌اند.
 • تجار ایرانی‌ مقیم خارج مشمول قوانین مالیاتی ایران نمی‌شوند و باید از قوانین مالیاتی کشوری که مقیم آن هستند پیروی کنند تنها در صورتی که بخواهند کالاهای تولیدی خود را وارد ایران کنند باید طبق قانون ایران مالیات پرداخت کنند.

مالیات تکلیفی

مزایا و معایب مالیات فصلی:

مالیات فصلی به این دلیل که به صورت غیرعلنی باعث رشد سریع درآمد دولت می ‌شود، اما معایبی نیز دارد:

 • همه افراد اعم از فقیر و ثروتمند به یک نسبت برای خرید کالا مالیات پرداخت می‌ کنند.
 • برای کنترل کیفیت کار لازم است سازمان اداری پر هزینه‌ای به وجود آید تا صحت عملکرد سیستم مالیات فصلی را تضمین کند.
 • به افزایش تورم کمک می‌کند.

جرائم مالیات ارزش افزوده یا مالیات فصلی

این جرائم طبق ماده ۲۲و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. طبق ماده ۲۲ مودیات مالیات در صورت تخلف در این قانون و پرداخت نکردن مالیات علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه آن مشمول جرائم از قبیل:

 • عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل۷۵٪ مالیاتمتعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
 • عدم صدور صورت حساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
 • عدم درج صحیح قیمت معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
 • عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل۲۵٪ مالیات متعلق.
 • عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل۵۰٪ مالیات متعلق.
 • عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مرد معادل ۲۵٪ مالیات متعلق.
 • در ماده ۲۳ تأخیر در پرداخت مالیات تا ۲ درصد جریمه در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده تعلق می‌گیرد.

نحوه پرداخت مالیات فصلی

امروزه پرداخت مالیات فصلی به صورت خود اظهاری می‌باشد. افرادی که مشمول این مالیات اند موظفند که با مراجعه به سایت مربوطه ثبت نام و تشکیل پرونده دهند. و کلیه درآمدها و هزینه‌های خود را به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یک بار در سامانه ارزش افزوده ثبت و مالیات خود را پرداخت کنند. عدم ارائه این اظهارنامه تخلف محسوب می‌شود و از طرف سازمان ارزش افزوده جرائمی را متحمل می‌شود.

صورت معاملات فصلی

در ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم در مورد صورت معاملات فصلی سه نکته مهم را بیان می‌کند:

 • همه سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجام میدهند، باید صورت آن را حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. انجام این کار میتواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی و سی دی صورت گیرد. آنچه که مهم است ارسال به موقع این مدرک بوده که میتواند از جرائم متعاقب ارسال با تأخیر جلوگیری کند.
 • معاملات کوچک یعنی معاملاتی که مبلغ آنها تا ده درصد حد نصاب تعیین شده است، نیازی به ارسال ماهانه نداشته و مؤدیان میتوانند لیست و فهرست این معاملات را به صورت کلی و هر سه ماه یک بار ارسال کنند. یعنی همه خرید و فروش‌های کوچک با هم بعد از سه ماه ارسال شوند.
 • دریافت کارت اقتصادی و ارسال مدارک به سازمان امور مالیاتی باید به همراه کد اقتصادی این کارت باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد بدون کارت اقتصادی پذیرشی صورت نمی‌گیرد.

لازم به ذکر می باشد که از بین همه مالیات‌ها فقط مالیات بر درآمد به میزان سود و زیان مؤدی بستگی دارد سایر مالیات‌ها به سود و زیان بستگی ندارد و باید پرداخت شوند.

مالیات تکلیفی

انصراف از نظر
نظرات
14/10/1401 12:29 ق.ظ
find new and best free script and wordpress theme here
20script
فیلترها
Sort
display