09192353890

09192353890
جستجو

مالیات قطعی چیست؟

مالیات قطعی چیست؟

مالیات قطعی تحت نظر اداره مالیات کشور مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن مطابق قانون، برای صاحبان مشاغل و افراد مودی تشخیص داده می شود. در این بین درآمد افراد بسیار تأثیرگذار است. در صورتی که شخص مودی اعتقاد دارد مالیاتی که برای او در نظر گرفته شده است، با میزان درآمد وی مطابقت ندارد، می تواند نسبت به برگه مالیات قطعی اعتراض کند.

این اعتراض، توسط شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از صادر شدن رأی هم ممکن است که مودی مجدداً اعتراض داشته باشد. در این صورت درخواست تجدید نظر را مطرح خواهد کرد. البته همیشه به این صورت نیست که فرد نسبت به رأی اعتراض داشته باشد. روش اعتراض به مالیات قطعی در موقعیت های مختلف، متفاوت است.

نکته قابل ذکر این است که رأی مطرح شده در این هیأت قطعاً اجرا خواهد شد و مودی موظف به پرداخت مبلغ مالیات خواهد بود. اگر مودی در هر صورت باز هم نسبت به رأی اعتراض داشته باشد، می توان شکایتی را تنظیم کرد که مربوط به تجدید نظر رأی مالیاتی خواهد بود. این اعتراض هم باید از طرف شخص مودی و هم از طرف اداره مورد نظر صورت بگیرد. این کار باید به مدت یک ماه بعد صورت بگیرد. برای اجرای این امر شرط لازم، رعایت نشدن قوانین است.

جزئیات مالیات قطعی چیست؟

زمانی که مالیات برای مودی تعیین می شود او کاملاً قادر است تا بررسی های دقیقی را انجام دهد. مالیات دارای جزئیاتی است که می توان آن ها را درخواست کرد. این جزئیات شامل نام و مشخصات افرادی است که مالیات را مورد بررسی قرار داده اند. مالیات دهنده در وهله اول قادر به ارائه شکایت خواهد بود. در واقع باید یک اظهارنامه مطرح شود. بعد از بررسی های صورت گرفته بر روی اظهارنامه، مالیات برای مودی محاسبه خواهد شد.

مالیات تحت عنوان یک برگه مالیاتی برای فرد مودی ارسال می شود. مودی به مدت یک ماه زمان دارد که نسبت به آن اعتراض کند. در واقع میزان مالیاتی که در نظر گرفته شده است، هنوز قطعی نیست و می توان نسبت به آن اعتراض کرد. روش اعتراض به مالیات قطعی، باید بر اساس سند و مدارک کافی باشد.

بعد از اعتراض، مدت زمانی طول می کشد تا هیأت مورد نظر به نتیجه برسند. در واقع تا این زمان رأی صادر نخواهد شد. در واقع می توان گفت مالیاتی که بعد از اعتراض تعیین می شود، بر اساس رأی هیأت خواهد بود. بعد از تجدید نظر و بازبینی، مالیات قطعی اعلام خواهد شد.

اگر فرد بعد از دریافت برگه مالیات قطعی، نسبت به آن اعتراضی نداشته باشد، مالیات برای او ثابت خواهد شد. با این حساب باید، مبلغ مورد نظر را به عنوان مالیات پرداخت کند. مالیات، به صورت کاملاً قانونی وضع شده است و باید نسبت به پرداخت آن اقدام شود. در صورت عدم پرداخت مالیات، تخلف وی کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از این رو شکایتی علیه وی تنظیم خواهد شد.

با توجه به اینکه اداره مالیاتی کشور، مالیات ها را دریافت می کند، به صورت کاملاً قانونی جریمه های سنگین برای مودی در نظر گرفته می شود. این سازمان در کمترین زمان، اقدامات لازم را انجام خواهد داد. بستن حساب های شخص مودی، یکی از انواع جریمه از طرف این سازمان است.

در صورتی که فرد اعتراضی نبست به مبلغ مالیات داشته باشد، باید روش اعتراض به مالیات قطعی را با اصول و ضوابط خاصی، مطرح کند. نکته قابل ذکر این است که حتی در صورتی که زمان یک ماهه هم به اتمام برسد، باز می توان به روش های دیگر اعتراض را انجام داد. البته باید مراحل اعتراض به طور کامل طی شوند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

جزئیات مالیات قطعی چیست؟

روش اعتراض به مالیات قطعی چگونه است؟

یک روش شکایت به این صورت است که باید هم از طرف مودی و هم اداره، صورت بگیرد. در واقع هر دو قادر به شکایت در مورد مالیات قطعی تنظیم شده خواهند بود. ماده 251 قانون به صورت کامل ضوابط این اعتراض را مطرح خواهد کرد. مهم ترین روش اعتراض به مالیات قطعی، تنظیم شکایت در شورای مالیاتی است.

در مواردی که بعد از رأی هم نسبت به مالیات تعیین شده، شکایتی تنظیم شده باشد، هیأت سه نفره تشکیل داده شده و مکاتباتی برای آن انجام خواهد شد. البته در صورت بروز اشتباه یا ارائه سندهای جدید، امکان تجدید نظر وجود خواهد داشت. هیأت مورد نظر با نظارت وزیر انتخاب خواهند شد؛ بنابراین از صلاحیت بالایی برخوردار هستند.

 رسیدگی به اعتراض در این هیأت سه نفره، در صورت ارائه مدارک معتبر و کافی صورت می گیرد. با توجه به اینکه شکایت باید در دیوان عدالت هم مطرح شود، بهتر است که از یک وکیل با تجربه در این زمینه، کمک گرفته شود. در واقع باید اسناد و مدارک، کاملاً مورد بررسی وکیل قرار بگیرند.

روش اعتراض به مالیات قطعی بعد از یک ماه

در صورتی که در مدت زمان تعیین شده هم به مالیات در نظر گرفته شده، اعتراض نشده باشد، مودی هم چنان می تواند نسبت به آن اعتراض کند. در صورتی که مدارک معتبر برای آن وجود داشته باشد، با تنظیم نامه ای برای وزیر اقتصاد، می توان شکایتی را تنظیم کرد تا بررسی های لازم برای آن صورت بگیرد. بعد از بررسی های صورت گرفته در هیأت سه نفره، رأی اکثر افراد قابل اجرا خواهد بود و به هیچ وجه نمی توان به آن اعتراض کرد. روش اعتراض به مالیات قطعی باید کاملاً دقیق انجام شود.

در مراحل اولیه، سازمان های مالیاتی درونی که کاملاً زیر نظر دستگاه قضایی هستند، رسیدگی ها را انجام می دهند. در این بین هیأت حل اختلاف تصمیم گیری ها را انجام می دهد. در مرحله بعدی مودی قادر خواهد بود تا به مراجع بیرونی شکایت کند. دیوان عدالت کشور به بررسی شکایت می پردازد.

نکته قابل توجه این است که شکایت به صورت طبقه بندی شده مورد بررسی قرار می گیرد و هر دستگاه، اقدامات خاصی را برای آن انجام می دهد.

مدارک لازم برای اعتراض به مالیات قطعی چیست؟

برای شکایت مالیاتی باید فرم به صورت کامل و دقیق تنظیم شود. کلیه اظهارنامه ها، اسناد و مدارک، با تأییدیه باید برای اشخاص حقوقی مطرح شوند. یکی از موارد ضروری، امضای مودی به همراه نام وی و همچنین ارائه تصویر کارت شناسایی ملی است.

در صورتی که وکیل روش اعتراض به مالیات قطعی را دنبال می کند، باید کپی وکالت نامه و همچنین فیش دریافتی حق الزحمه و کارت شناسایی ملی را به همراه داشته باشد.برگه مالیات قطعی که شکایت به آن وارد است، هم باید به همراه فرد مودی باشد.

نکته دیگر این است که همه مدارک لازم باید به صورت دقیق ارائه شوند. بعد از تحویل مدارک دیگر نمی توان مدرکی را اضافه کرد. شکایات باید تا یک ماه بعد، صورت بگیرند. اگر مدارک به صورت پستی ارسال می شوند، باید از طریق شرکت پست باشد.

مدارک لازم برای اعتراض به مالیات قطعی چیست؟

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display