09192353890

09192353890

فرم مشاوره

Search

نسبت بازده ارزش سهام سهامداران (ROE)

نسبت ارزش سهام سهامداران (ROE) چیست؟

نسبت ارزش سهام سهامداران (ROE) به معنی اندازه گیری چگونگی استفاده مؤثر یک تجارت از ارزش سهام سهامداران است. به عبارتی می توان گفت که سهامداران آن را برای تولید درآمد به کار می گیرند.

علاوه بر این، سود انباشته تجمعی، نشان دهنده توانایی شرکت در تبدیل سرمایه به سود خالص است.

در صورتی که نسبت ارزش سهام سهامداران (ROE)، عدد بالایی باشد، نشان دهنده این است که تیم مدیریت یک شرکت هنگام استفاده از بودجه سرمایه گذاری برای رشد تجارت خود کارآمدتر است و به احتمال زیاد، بازده بهتری به سرمایه داران دارد.

علاوه بر این، در صورتی که عدد پایینی به دست آید، به این معنی است که یک شرکت می تواند درآمد خود را به دارایی های غیر مولد سرمایه گذاری کند. این عدد در واقع نشان می دهد که مدیریت شرکت چقدر سرمایه سهامداران را به کار می گیرد و افزایش سود به چه صورت است.

تفسیر نسبت ارزش سهام سهامداران (ROE)

در برخی موارد نسبت بالا، نشان دهنده استفاده مناسب از سرمایه نیست بلکه می توان گفت به معنی بدهی داشتن شرکت است. بدهی بیش از حد در واقع به صورت نسبت ارزش سهام سهامداران (ROE)  هم نشان داده می شود.

تفسیر بازده سهام ممکن است به متوسط ​​بازده سرمایه گذاری در صنعت یک شرکت بستگی داشته باشد. برخی از صنایع تمایل دارند که بازده بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند یا اینکه برای فعالیت به سرمایه کمتری نیاز دارند.

محاسبه نسبت ارزش سهام سهامداران (ROE)

نسبت ارزش سهام سهامداران، با تقسیم درآمد خالص شرکت بر متوسط ​​حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. اغلب برای محاسبه بهره وری سرمایه در طول یک سال مالی از معادله استفاده می شود.

با این حال می توان در دوره های مختلف محاسبه را انجام داد. برای محاسبه سالانه نسبت ارزش سهام سهامدارن (ROE) درآمد خالص کل سال بر عدد 12 تقسیم می شود. تجزیه و تحلیل تغییر آن در بهرهوری سهام بسیار مفید است.

Categories
Filters
Sort
display