09192353890

09192353890

فرم مشاوره

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2018"  از "مرداد"

مالیات بر اجاره

مالیات بر اجاره یک شاخه از مالیات مالیات بر درآمد است. به درآمدی که شخص در طول یک سال دریافت می‌کند مالیات تعلق می گیرد.

توضیحات مالیات بر اجاره

انواع مالیات بر درآمد:

  • مالیات بر درآمد املاک
  • مالیات بر درآمد حقوق
  • مالیات بر درآمد مشاغل
  • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
  • مالیات بر درآمد اتفاقی
  • مالیات...
مالیات بر اجاره
آموزش مالیات

برای آموزش مالیات بر واردات ایران باید ابتدا با مباحثی از قبیل  مالیات، آموزش مالیات ، واردات، واردات ایران آشنا شویم. تا دریابیم که این برای چه کسانی و در چه حیطه ایست. از عنوان این موضوع متوجه می‌شویم که این آموزشات برای تجار، نمایندگان مجلس، کارمندان گمرکی، حسابدارن مالیاتی، کارمندان سازمان امور مالیاتی حائز اهمیت است.

آموزش مالیات
فیلترها
Sort
display