09192353890

09192353890

فرم مشاوره

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2020"  از "اردیبهشت"

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین در چیست؟

پرداخت مالیات براساس پروسه ای صورت می گیرد که در آن باید درآمد و سودهای دریافتی شخص حقوقی و یا شرکت مورد نظر در اظهارنامه ای ارسال شده و بعد از آن اقدام به پرداخت شود. در این بین باید بدانیم که تفاوت اظهارنامه اصل و اظهارنامه جایگزین در چیست و به چه منظور به کار می رود.

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین در چیست؟
َآشنایی با انواع مالیات در ایران

در هر کشوری به ازای خدمات مختلفی که ارایه می شود، مالیات از شهروندان دریافت می شود. به همین دلیل باید بدانیم که مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران باید بررسی شوند. مالیات در هر صنفی نرخ های مختلفی دارد. سرمایه های کلان مالیات بیشتری می پردازند و همچنین تفاوت های زیادی در مالیات پرداختی درآمد های داخلی و خارجی وجود دارد.

َآشنایی با انواع مالیات در ایران
بیمه بیکاری چیست؟ شرایط و مراحل آن

امروزه بیکاری یکی از جدی ترین مسائلی است، افراد با آن مواجه هستند. این بیکاری می تواند در خصوص نبود شغل و یا عدم ادامه همکاری با شرکت های مختلف باشد.

دولت برای آسایش و آسودگی خیال جوانان و سایر اشخاص بیمه بیکاری را در نظر گرفته است تا مطابق با آن بتوان در ادامه راه تصمیمات درستی در خصوص شغل مورد نظر گرفت. موضوع اشاره شده بیمه بیکاری چیست؟ شرایط و مراحل آن نیاز به توضیحات جامع و کامل دارد.

بیمه بیکاری چیست؟ شرایط و مراحل آن
صورت سود و زیان

صورت سود و زیان چیست؟ این گزاره نام های دیگری از قبیل اظهارنامه درآمد، بیانیه درآمد، بیانیه عملیات یا صورت سود دارد. این بیانیه، گزارش درآمدها، هزینه ها و بیشترین سود و زیان شرکت را در دوره زمانی مشخص شده نشان می دهد.
مدت زمان سود و زیان می تواند یک سال باشد، یک دوره از سال مانند نه ماه، ربع سال، یک ماه، چهار هفته و غیره باشد.

صورت سود و زیان
فیلترها
Sort
display