You are running a Trial version of Nop Html Widgets
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "بستن حسابها در پایان دوره مالی"

اقدامات لازم جهت بستن حسابها در پایان دوره مالی
ورودی های آخر جهت بستن حساب ها در پایان دوره مالی یک چرخه حسابداری بوده که به عنوان مجموعه ای از ورودی های قابل بررسی انجام می گیرد. بررسی ورودی های نهایی برای انتقال موجودی از برخی حساب های موقت به حساب های دائمی امری ضروری است.
اقدامات لازم جهت بستن حسابها در پایان دوره مالی
حساب موقت و نحوه بستن حساب های موقت
بستن حساب یعنی مانده حساب را صفر کنیم و یا مانده آن را انتقال دهیم حسابها با توجه به نوع بستن آنها به دو دسته تقسیم می شوند: حسابهای موقت. حسابهای دائمی
حساب موقت و نحوه بستن حساب های موقت
فیلترها
Sort
display