09192353890

09192353890

فرم مشاوره

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مالیات مستقیم"

دلایل علی الرس شدن چیست؟
مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی است. در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک کافی از سوی مؤدی یا وجود اشکال در دفاتر، ممیز مالیاتی با بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداری یا در نظر گرفتن قراین و ضرایب مالیاتی اقدام به محاسبه مالیات می‌کند.
دلایل علی الرس شدن چیست؟
معافیت و جرائم مالیاتی
در قانون مالیاتهای مستقیم تشویق هاییبمنظور ترغیب مودیان به ارایه اظهارنامه درموعد مقررو پرداخت بموقع مالیات تحت عناوین جایزه خوش حسابی ، بخشودگی بخشی ازجرایم مالیاتی , بهره مندی ازمعافیت پایه مالیاتی
معافیت و جرائم مالیاتی
قانون مالیات های مستقیم چیست؟

مالیات در ایران به دو گروه اصلی تقسیم می گردد. این دو گروه از انواع مالیات، زیر مجموعه های فراوانی دارند و در مورد هر کدام از آن ها می توان به صورت جداگانه صحبت های زیادی کرد. مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم جزوی از این دو گروه مالیاتی هستند.

قانون مالیات های مستقیم چیست؟
ضرورت مالیات در اقتصاد کشور

به طور معمول دولت کشورهای مختلف با تحمیل مالیات بر اتباع خود، از آن به عنوان وسیله ای برای برآورده کردن مطالبات بودجه استفاده می کنند و از این جهت می توان ضرورت مالیات بر اقتصاد کشور را درک کرد. بودجه به دست آمده از مالیات صرف امور مختلفی خواهد شد که از جمله آنها می توان به تامین بودجه پروژه های دولتی، ایجاد پروسه های تجاری در کشور اشاره کرد که در نهایت سبب رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

پرداخت مالیات در همه کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و قوانین مختلفی برای پرداخت آن توسط اقشار مختلف جامعه وضع شده است. بدون مالیات کشورها نمی توانند از مطالبات و خواسته های جوامع خود را برآورده کنند. به طور کلی دلایل زیادی برای پرداخت مالیات وجود دارد.

وجود هر یک از این دلایل سبب می شود تا پرداخت مالیات توسط مردم جامعه بسیار مهم باشد. به همین جهت در مقاله پیش رو قصد داریم تا در مورد دلایل ضرورت مالیات در اقتصاد کشور به بحث و بررسی بپردازیم و چگونگی تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی یک کشور را توضیح دهیم.

ضرورت مالیات در اقتصاد کشور
چرا مالیات مهم است ؟

دولت ها به منظور تامین بخشی از بودجه های مورد نیاز خود برای انجام پروژه های دولتی و غیر دولتی و همچنین رشد اقتصادی در کشور از مردم مالیات دریافت می کنند. در واقع بدون دریافت مالیات ، دولت ها نمی توانند خواسته های جامعه و مردم خود را برآورده سازند.

علاوه بر این ، مالیات بر وضعیت اقتصادی یک کشور بسی...

چرا مالیات مهم است ؟
حسابداری مالیاتی و دولتی

حسابداری مالیاتی و دولتی شاخه از رشته حسابداری اند که حسابداری مالیاتی به محاسبه میزان مالیات و حسابداری دولتی به محاسبه بودجه میپردازند.

حسابداری چیست؟

برای حسابداری تعاریف متعددی بیان شده است. در گذشته حسابداری به معنای شناسایی، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش رویدادهای مالی و به نوعی زبان تجارت و...

حسابداری مالیاتی و دولتی
فیلترها
Sort
display