مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

َآشنایی با انواع مالیات در ایران

در هر کشوری به ازای خدمات مختلفی که ارایه می شود، مالیات از شهروندان دریافت می شود. به همین دلیل باید بدانیم که مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران باید بررسی شوند. مالیات در هر صنفی نرخ های مختلفی دارد. سرمایه های کلان مالیات بیشتری می پردازند و همچنین تفاوت های زیادی در مالیات پرداختی درآمد های داخلی و خارجی وجود دارد.

دولت و مسئولان کشور امکاناتی را برای ساکنان کشور در نظر می گیرند و متناسب با همان مالیات در ایران به طور کلی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم است.

از میزان کل درآمد مالیاتی ایران حدود 63 درصد آن مربوط به مالیات های مستقیم است.

مالیات های مستقیم به دو دسته اصلی شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می شود.

هر دسته از مالیات های مستقیم، به نوبه خود، به بخش های فرعی تقسیم می شود.

مالیات های غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده می شود.

مالیات بر واردات در حال حاضر توسط اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع شده است.

امروزه فرار مالیاتی و جرایم ناشی از آن به صورت مکرر اتفاق می افتد و اینکه مالیات چیست، انواع مالیات در ایران بر چه اساسی هستند، سؤالاتی است که ذهن افراد را مشغول می کند.

انواع مالیات ها در ایران به شرح زیر است:

 • مالیات بر درآمد املاک و مستغلات

 • مالیات بر درآمد اشتغال

 • مالیات بر درآمد فردی کسب و کار

 • مالیات بر درآمد تصادفی

 • مالیات از سرمایه گذاران خارجی در ایران

 • مالیات بر درآمد شرکت

 • مالیات بر ارزش افزوده

اهمیت درآمد در مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران چه جرایمی دارند؟

حقوق، دستمزد یا هر پاداش دیگری که افراد در قبال خدمات استخدامی دریافت می کنند.

پرداخت کارهایی که در خارج از ایران انجام می شود، مشمول مالیات می شوند، مشروط بر اینکه پرداخت کننده ایرانی مقیم ایران باشد.

هر چقدر که درآمد فرد بیشتر باشد، مالیات هم بیشتر خواهد بود.

امروزه پرداخت نکردن مالیات و فرار مالیاتی بسیار شایع شده است.

این دو جرایم اصلی مالیاتی هستند اما تفاوت های زیادی هم دارند.

پرداخت نکردن مالیات معمولاً با جریمه و در مواردی هم با زندانی شدن همراه است.

مالیات در ایران

مالیات برای اشخاص با درصدهای زیر تعلق می گیرد:

 • 10%برای کارمندان بخش عمومی و خصوصی با مبلغ هفت برابر کمک هزینه سالانه اساسی.

 • 20% برای مقادیر بالاتر از آن.

مالیات بر درآمد فردی کسب و کار

بعد از دانستن اینکه مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران را باید به طور کامل شرح داد.

معافیت های زیادی در مورد پرداخت مالیات وجود دارند که در فعالیت های تجاری (فروش کل کالاها یا ارایه خدمات) به طور کامل اعمال نخواهند شد بلکه این معافیت های ارایه شده کاهش زیادی پیدا می کنند.

مالیات درآمد شرکت ها یکی دیگر از انواع مالیات است که در آن سود کل شرکت ها و سود حاصل از فعالیت های سودآوری سایر اشخاص حقوقی که از منابع موجود در ایران یا خارج از کشور حاصل می شوند شامل مالیات خواهند شد.

مالیات بر درآمد تصادفی

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که به صورت اتفاقی و به منظور پاداش پول و سرمایه زیادی به دست آورده است، باید مالیات بپردازد.

میزان پرداخت این مالیات به شرح زیر است:

 • برای اشخاص حقیقی 15 تا 25%

 • برای اشخاص حقوقی تا 30%

در پاسخ به این سؤال که مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران به چه صورت است باید به صورت دقیق تری بررسی صورت بگیرد.

هر کدام از انواع مالیات از نظر نرخ پرداختی متفاوت خواهند بود.

نقش سرمایه های خارجی در مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران به چه صورت است؟

برای سرمایه های خارجی هم که وارد کشور می شوند و درآمدزایی از طریق آن ها صورت می گیرد، باید مالیات پرداخت شود.

شرایط مالیات سرمایه های خارجی به صورت زیر است:

 • تمامی افراد حقیقی و یا حقوقی برای پولی که در ایران به دست می آورند.

 • درآمدی که از طریق صدور مجوز یا سایر حقوق، کمک های فنی و آموزشی یا قراردادهای فیلم در کشور ایران به دست می آید، مشمول مالیات هستند.

 • برای پاسخ به این که سهم سرمایه های خارجی در تأمین مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران از نظر نوع سرمایه باید مشخص شوند.

 • بسته به نوع فعالیت سرمایه گذار خارجی، مالیات و معافیت های مختلفی از جمله مالیات سود، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و غیره اعمال می شود.

 • سرمایه گذاران خارجی در ایران از همان حمایت ها و امتیازاتی برخوردار هستند که به سرمایه گذاران ایرانی ارایه می شود.

 • این بدان معناست که هم سرمایه گذاران ایرانی و هم خارجی به همان میزان مالیات پرداخت می کنند.

 • معافیت مالیاتی و تخفیف نیز به همان میزان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعطا می شود.

 • از آنجا که سرمایه گذاری های خارجی معمولاً به عنوان اشخاص حقوقی فعال هستند، قوانین و مقرراتی هم به صورت ویژه برای آن ها وجود دارد.

موضوعات تأثیر گذار در مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران و شرکت ها

الف) موضوعات عمومی

 • اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر سود سهام یا سود مشاركتی كه از شركت های دریافت كننده سرمایه می گیرند، نخواهند بود.

 • اشخاص حقوقی باید حتی در دوره معافیت، اعلامیه و ترازنامه سود و زیان را نیز ارایه دهند.

 • حداکثر چهار ماه پس از سال مالیات به همراه لیست شرکا و سهامداران، سهام و آدرس های آن ها به حوزه امور مالیاتی باید ابلاغ شود.

 • اگر این اشخاص حقوقی اسناد را در مدت زمان مقرر ارایه ندهند، معافیت مالیاتی باطل است.

در عین حال که قوانینی اساسی برای پرداخت مالیات وجود دارند، قوانینی هم برای معافیت از پرداخت مالیات وجود دارند.

در پاسخ به این سؤال که معافیت در مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران را باید از نظر معاف بودن بررسی کرد. برخی از حوزه های کاری مالیات پرداخت نخواهند کرد.

تخفیف در مالیات

هزینه هایی که در ارزیابی درآمد مشمول مالیات کسر می شود، در اصول مالیات به صورت گسترده مطرح می شوند.

این هزینه ها باید توسط مدارک مستند تا حدی معقول پشتیبانی شوند و منحصراً با درآمد حاصله در سال مطابقت داشته باشد.

هزینه های دیگری مربوط به درآمد شرکت می باشد که براساس تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه های کسر پذیر پذیرفته می شوند.

ضرر و زیان مالیات چیست؟ مالیات در ایران برای کارکنان

 • خسارات وارده به واسطه کلیه مالیات دهندگان مشغول تجارت و سایر فعالیت ها توسط مراجع مالیاتی پذیرفته می شوند.

 • برای مدت سه سال در مقابل سودهای آینده منتقل و خاموش خواهد شد.

 • پرداخت کنندگان حقوق موظفند در هنگام پرداخت و یا تخصیص آن نسبت به پرداخت مالیات های لازم را به موقع و به مبلغ ذکر شده بپردازند.

 • در مدت سی روز مبلغ کسر شده را به همراه لیستی که حاوی نام و آدرس گیرندگان و میزان آن است باید نگهداری شود.

 • پرداخت مالیات باید توسط دفتر ارزیابی مالیات محلی صورت بگیرد.

پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی به غیر از کارمندان خود که مشمول پرداخت بازنشستگی یا مشارکت بیمه نمی شوند، تحت عناوینی مانند هزینه های مشاوره، هزینه حضور در جلسات، هزینه های تدریس یا هزینه های تحصیل و تحقیق قرار می گیرند.

با توجه به نرخ مسطح 10٪، بدون در نظر گرفتن کمک هزینه سالانه درآمد فردی، کارفرمایان موظف هستند این هزینه را به صورت دقیق از حقوق کارکنان کسر کند.

انواع مالیات

سهم مشارکتی مالیات چیست؟ مالیات در ایران از نظر سرمایه چگونه است؟

در مشارکت های سرمایه گذار-نماینده، نماینده موظف است در زمان تشکیل اظهارنامه مالیاتی خود، مالیات قابل استفاده در مورد سهم صاحب سرمایه را بدون اعمال هرگونه معافیت پرداخت کند.

پرداخت باید به حساب مالیاتی مربوطه انجام شود.

اشخاص حقوقی موظفند از هرگونه پرداخت اجاره ای كه "مالیات بر درآمد املاك و مستغلات" نامیده می شود را پرداخت كنند.

این افراد باید تا پایان ماه بعدی، به اداره امور مالیاتی ناحیه ای كه ملك در آن قرار دارد، بپردازند.

فاکتورهای زیادی در پاسخ به این سؤال که مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران را شامل می شوند.

افرادی که هرگونه پرداخت به اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور را با توجه به درآمدی که در ایران و یا خارج از ایران دریافت می کنند، می پردازند، مالیات قابل اجرا با نرخ های مقرر در ماده 107 قانون مالیات برای آن ها وجود دارد.

در نظر گرفتن کل پرداخت های انجام شده از ابتدای سال تا تاریخ هر پرداخت مربوطه ضروری است.

آن ها باید حداکثر تا پایان ماه بعدی متعاقب خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال کنند.

استهلاک دارایی ها در ارزیابی درآمد مشمول کسر مالیات می شود.

نرخ استهلاک از 5% تا 100% و مدت زمانی که اموال ممکن است استهلاک شوند بین 2 تا 15 سال متغیر است.

 مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران

بعد از پاسخ به این سؤال که مالیات چیست، انواع مالیات در ایران باید به صورت کامل مطرح شوند.

مالیات بر ارزش افزوده در ایران از فروش کلیه کالاها و خدمات و واردات تحت عنوان کالاهای معاف در نظر گرفته می شوند.

با این حال، مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات را از طریق گیت های رسمی گمرک شامل نمی شود.

بنابراین مالیات های پرداخت شده برای صادرات کالاها و خدمات با ارسال برگه ترخیص کالا از گمرک و اسناد معتبر بازپرداخت می شود.

 • در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9% است (نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای دو کالای خاص سیگار و سوخت جت نسبتاً بالاتر است).

 • فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

موافقت نامه برای جلوگیری از افزایش مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران به چه صورت است؟

برای تسهیل همکاری بین ساکنان ایرانی و خارجی و ترویج مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی، دولت ایران موافقت نامه های متقابل را برای جلوگیری از مالیات مضاعف اعمال می کند:

تغییر ساختاری به عنوان تغییر در وزن نسبی اجزای مهم شاخص کلان اقتصادی مانند تولید، مالیات، واردات و صادرات، نیروی کار و غیره تعریف می شود، زیرا تغییر ساختار یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

 • بررسی روند تغییرات در اجزای مهم اقتصادی در بین کشورها مهم است.

 • مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی است.

 • به علاوه این مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است.

 • به طور حتم می توان گفت بعد از تعریف اینکه مالیات چیست؟ انواع مالیات در ایران و تغییرات آن قابل ذکر است.

 • حداقل یک نقطه رو به افول در روند جابجایی کلیه مالیات ها در ایران وجود دارد.

 • براساس روال متوالي، همه معافيت ها منجر به تحولات ساختاري نشده و ايران در ساختار ماليات بر درآمد، ساختار ساختاري نداشته است.
Leave your comment
Filters
Sort
display