مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

سخنی با مدیر عامل

بسمه تعالی

بالندگی رادین حساب از نظر آموزشی، توانمندسازی و کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار، مهم‌ترین ماموریت موسسه است.

دستیابی به جایگاه مناسب علمی و فناوری در کشور از هدف‌گذاری‌های مسئولین کشور است که مجموعه های آموزشی از جمله موسسه رادین حساب نیز در این مسیر مسئولیت های مهمی بر عهده دارند.

موسسه رادین حساب در  سال 1391 فعالیت خود و پس از توسعه کمی و نهادینه کردن آموزش‌های کیفی کاربردی همگام با موسسات آموزشی پیشرفته جهان در مسیر توانمندسازی حرکت می‌کند.

به عبارت دیگر، بالندگی موسسه از نظر آموزشی و توانمندسازی در مسیر توسعه پایدار، حضور جدی و موثر در عرصه های ملی با مشارکت اساتید و فراگیران، مهم‌ترین ماموریت موسسه است که تمامی برنامه های مدیریتی و اجرایی موسسه با این رویکرد پیش‌بینی شده اند.

فراگیران با هدف کسب علم و نقش آفرینی در سازندگی کشور، موسسه رادین حساب را برای تحصیل و آموزش خود انتخاب کرده‌اند و لذا تلاش بر این است که بتوانیم با ایجاد بستر مناسب در این موسسه در بخش‌های مختلف آموزشی و توانمندسازی شاهد بالندگی نسل‌های متعددی باشیم.

بی تردید موفقیت میسر نخواهد بود مگر با حضور فراگیران سرافراز، اساتید توانا و کارکنان دلسوز که همه با هم محور توسعه علمی، آموزشی و توانمندسازی موسسه محسوب می‌شوند.

به حول و قوه الهی با اعتقاد به اصل خودباوری، امیدوار به توسعه و سازندگی با اعتماد به نفس ملی و علمی در کنار یک دیگر در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی گام برمی داریم.

هادی وادی نژاد

مدیر موسسه آموزشی رادین حساب

Filters
Sort
display