مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

News

افزایش سرمایه بزرگ ترین بیمه خصوصی

Tuesday, January 26, 2021

به گزارش پول و تجارت ، مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا با بیان این مطلب و تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای تقویت عملیات بیمه گری در تمامی حوزه ها، اظهار داشت: در ۹ ماهه اول سال جاری، شش هزار میلیارد تومان تولید حق بیمه داشته ایم که برابر با کل تولید حق بیمه شرکت در سال ۱۳۹۸ بود.
بادین گفت : این رکورد ستودنی، علیرغم شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه در کشور، به دست آمده است.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا با تصریح این موضوع که بیمه آسیا ۱۸درصد از پرتفوی شرکت های بیمه بورسی را در اختیار دارد، کاهش نسبت خسارت به ۴۷٫۷ درصد، ترمیم ذخایر خسارت و حذف بند حسابرسی پس از یازده سال را از دیگر دستاوردهای ارزنده در این دوسال عنوان کرد.
مدیر عامل بیمه آسیا با تأکید بر افزایش ۹۴۹ درصدی سرمایه بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور که موجب افزایش سطح نگهداری و امکان قبول اتکایی بیمه آسیا می شود، بر اجرای آئین نامه ۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعطای نمایندگی فروش بیمه های زندگی تاکید کرد.
همچنین مدیرعامل بیمه آسیا ضمن قدردانی از تلاش های خستگی ناپذیر شبکه فروش، نمایندگان بیمه آسیا را نیروهایی متعهد 

به گزارش، مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا با بیان این مطلب و تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای تقویت عملیات بیمه گری در تمامی حوزه ها، اظهار داشت: در ۹ ماهه اول سال جاری، شش هزار میلیارد تومان تولید حق بیمه داشته ایم که برابر با کل تولید حق بیمه شرکت در سال ۱۳۹۸ بود.
بادین گفت : این رکورد ستودنی، علیرغم شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه در کشور، به دست آمده است.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا با تصریح این موضوع که بیمه آسیا ۱۸درصد از پرتفوی شرکت های بیمه بورسی را در اختیار دارد، کاهش نسبت خسارت به ۴۷٫۷ درصد، ترمیم ذخایر خسارت و حذف بند حسابرسی پس از یازده سال را از دیگر دستاوردهای ارزنده در این دوسال عنوان کرد.
مدیر عامل بیمه آسیا با تأکید بر افزایش ۹۴۹ درصدی سرمایه بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور که موجب افزایش سطح نگهداری و امکان قبول اتکایی بیمه آسیا می شود، بر اجرای آئین نامه ۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعطای نمایندگی فروش بیمه های زندگی تاکید کرد.
همچنین مدیرعامل بیمه آسیا ضمن قدردانی از تلاش های خستگی ناپذیر شبکه فروش، نمایندگان بیمه آسیا را نیروهایی متعهد و وفادار به شرکت توصیف کرد که در صنعت بیمه مایه مباهات است.

Leave your comment
Filters
Sort
display