مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

آشنایی با حسابرسی عملیاتی

آشنایی با حسابرسی عملیاتی
35,000 تومان

آشنایی با حسابرسی عملیاتی

توضیحات:

 

به علت سهم بالقوه ی حسابرسی عملیاتی در دستیابی به اهداف سازمان، این حسابرسی نوظهور توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حسابرسان داخلی مشتاق نیز مقالاتزیادی پیرامون توصیف تجربیات خود در اجرای حسابرسی های عملیاتی نوشته اند. ادبیات حرفه ای، تنوع گسترده ای از شرایط و موقعیت هایی که حسابرسی عملیاتی در آنها اجرا می شوند،منعکس می کند طبق تعريف «حسابرسی عملیاتی عبارت است از، فرایند منظم و سیستماتیک ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه ی اقتصادی عملیات یک سازمان، در چارچوب کنترل های مدیریت و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به افراد ذیصلاح». حسابرسی عملیاتی وسیله ای برای ارزیابی عملکرد یک سازمان سنجش میزان مطابقت بین عملکرد واقعی و معیارهای قابل قبول) با توجه به سیستم برنامه ریزی و کنترل مدیریت فراهم می نماید. ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه ی اقتصادی عملیات از اهداف اصلی حسابرسی عملیاتی می باشد. اثربخشی، به دستیابی یا انجام یک هدف اشاره دارد. کارایی، مربوط به چگونگی دستیابی به هدف، به خصوص انتخاب منطقی روشها، رویه ها و فنون برای استفاده ی بهینه از منابع می باشد. صرفه ی اقتصادی، استفاده ی اثربخش و کارا از منابع برمبنای سودآوری در بلند مدت است. در دوران توسعه با سرعت بالا، سخت است که یک تئوری یا ساختار مفهومی رایج به عنوان زیربنایی برای یک تعریف وسیع، متنوع از حسابرسی عملیاتی، آنگونه که در ادبیات حرفه ای به وفور دیده می شود، ارائه گردد. بنابراین، این موضوع همراه با توسعه ی حسابرسی عملیاتی به وقوع می انجامد. در حقیقت، هیچ تعریف عمومی پذیرفته شده ای از حسابرسی عملیاتی، یا توافق عمومی برای چگونگی انجام و تکمیل این نوع حسابرسی ها وجود ندارد. در میان کسانی که حسابرسی های عملیاتی انجام می دهند، طیف وسیعی از دیدگاه ها و ویژگی ها در مورد ماهیت، اهمیت و هدف این حسابرسی ها وجود دارد. با نگاه به این شرایط، حسابرسی عملیاتی به دقت مورد توجه دانشکده ها و دانشگاه هایی است که مرتبط با کمیته ی فرعی کمیته ی علمی انجمن حسابرسان داخلی می باشند. این کمیته ها نیاز به تألیف یک کتاب معرف که بتواند در تدریس حسابرسی عملیاتی با نگاه به این شرایط، حسابرسی عملیاتی به دقت مورد توجه دانشکده ها و دانشگاه هایی است که مرتبط با کمیته ی فرعی کمیته ی علمی انجمن حسابرسان داخلی می باشند. این کمیته ها نیاز به تألیف یک کتاب معرف که بتواند در تدریس حسابرسی عملیاتی به دانشجویان و سایر افراد علاقه مند مفید باشد را مورد توجه قرار داده اند، بنابراین این کتاب به منظور رفع این نیاز تألیف شد.

 

نویسنده:داروینجیکسلر جيمزارکراکت 

مترجم:دکترحسین کثیری ،سیاوش نامنی 

سال چاپ:1398
تعداد صفحات:154صفحه
مبلغ کتاب:35هزارتومان

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

آشنایی با حسابرسی عملیاتی

توضیحات:

 

به علت سهم بالقوه ی حسابرسی عملیاتی در دستیابی به اهداف سازمان، این حسابرسی نوظهور توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حسابرسان داخلی مشتاق نیز مقالاتزیادی پیرامون توصیف تجربیات خود در اجرای حسابرسی های عملیاتی نوشته اند. ادبیات حرفه ای، تنوع گسترده ای از شرایط و موقعیت هایی که حسابرسی عملیاتی در آنها اجرا می شوند،منعکس می کند طبق تعريف «حسابرسی عملیاتی عبارت است از، فرایند منظم و سیستماتیک ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه ی اقتصادی عملیات یک سازمان، در چارچوب کنترل های مدیریت و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به افراد ذیصلاح». حسابرسی عملیاتی وسیله ای برای ارزیابی عملکرد یک سازمان سنجش میزان مطابقت بین عملکرد واقعی و معیارهای قابل قبول) با توجه به سیستم برنامه ریزی و کنترل مدیریت فراهم می نماید. ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه ی اقتصادی عملیات از اهداف اصلی حسابرسی عملیاتی می باشد. اثربخشی، به دستیابی یا انجام یک هدف اشاره دارد. کارایی، مربوط به چگونگی دستیابی به هدف، به خصوص انتخاب منطقی روشها، رویه ها و فنون برای استفاده ی بهینه از منابع می باشد. صرفه ی اقتصادی، استفاده ی اثربخش و کارا از منابع برمبنای سودآوری در بلند مدت است. در دوران توسعه با سرعت بالا، سخت است که یک تئوری یا ساختار مفهومی رایج به عنوان زیربنایی برای یک تعریف وسیع، متنوع از حسابرسی عملیاتی، آنگونه که در ادبیات حرفه ای به وفور دیده می شود، ارائه گردد. بنابراین، این موضوع همراه با توسعه ی حسابرسی عملیاتی به وقوع می انجامد. در حقیقت، هیچ تعریف عمومی پذیرفته شده ای از حسابرسی عملیاتی، یا توافق عمومی برای چگونگی انجام و تکمیل این نوع حسابرسی ها وجود ندارد. در میان کسانی که حسابرسی های عملیاتی انجام می دهند، طیف وسیعی از دیدگاه ها و ویژگی ها در مورد ماهیت، اهمیت و هدف این حسابرسی ها وجود دارد. با نگاه به این شرایط، حسابرسی عملیاتی به دقت مورد توجه دانشکده ها و دانشگاه هایی است که مرتبط با کمیته ی فرعی کمیته ی علمی انجمن حسابرسان داخلی می باشند. این کمیته ها نیاز به تألیف یک کتاب معرف که بتواند در تدریس حسابرسی عملیاتی با نگاه به این شرایط، حسابرسی عملیاتی به دقت مورد توجه دانشکده ها و دانشگاه هایی است که مرتبط با کمیته ی فرعی کمیته ی علمی انجمن حسابرسان داخلی می باشند. این کمیته ها نیاز به تألیف یک کتاب معرف که بتواند در تدریس حسابرسی عملیاتی به دانشجویان و سایر افراد علاقه مند مفید باشد را مورد توجه قرار داده اند، بنابراین این کتاب به منظور رفع این نیاز تألیف شد.

 

نویسنده:داروینجیکسلر جيمزارکراکت 

مترجم:دکترحسین کثیری ،سیاوش نامنی 

سال چاپ:1398
تعداد صفحات:154صفحه
مبلغ کتاب:35هزارتومان

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display