مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

آینده خدمات مالی

آینده خدمات مالی
50,000 تومان

آینده خدمات مالی

 

توضیحات:

 

این پروژه تلاشی است برای شناخت ماهیت درحال تغییر تازه واردان بالقوه و نوآوری های مربوط به مدل های کسب وکار خدمات مالی در این گزارش به سه مسئله اساسی که باعث شده است درک جامعی از ماهیت نوآوری های تحول آفرین در صنعت ایجاد نشود، اشاره کرده ایم » طبقه بندی یا شناخت رایجی از این که چه نوآوری هایی بیش از همه با صنایع مالی مرتبط هستند، انجام نشده است. » درک صحیحی از مسیر تکامل نوآوری های نوظهور وجود ندارد. » پیامدهای این تحولات بر کسب و کارهای بالغ نامشخص است، که باعث شده است بازیگران سنتی در پاسخگویی به فشارهای رقابتی در حال افزایش با عدم اطمینان قابل توجهی روبرو شوند. ما مطالعاتمان را حول سه سوال اصلی ساختاردهی کرده ایم، که هر کدام اقدامات متفاوتی را می طلبند: 1. کدام نوآوری های نوظهور بیشترین تاثیر را بر صنایع مالی دارند و با آن مرتبط اند؟ ۲. چگونه این نوآوری ها بر شیوه ای که خدمات مالی ساختاردهی، تامین و مصرف می شوند تاثیر می گذارند؟ ۳. پیامد این تغییرات بر مشتریان، موسسات مالی، و به طور کلی بر صنعت خدمات مالی چیست؟


تالیف:مجمع جهانی اقتصاد

مترجم: دکتررضا تهرانی ،سعید امیرعبداللهیان
 تعداد صفحات : ۲۲۵
سال چاپ:۱۳۹۹
 مبلغ کتاب:۵۰هزار تومان

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

021-44485481

https://www.radinhesab.ir

 

آینده خدمات مالی

 

توضیحات:

 

این پروژه تلاشی است برای شناخت ماهیت درحال تغییر تازه واردان بالقوه و نوآوری های مربوط به مدل های کسب وکار خدمات مالی در این گزارش به سه مسئله اساسی که باعث شده است درک جامعی از ماهیت نوآوری های تحول آفرین در صنعت ایجاد نشود، اشاره کرده ایم » طبقه بندی یا شناخت رایجی از این که چه نوآوری هایی بیش از همه با صنایع مالی مرتبط هستند، انجام نشده است. » درک صحیحی از مسیر تکامل نوآوری های نوظهور وجود ندارد. » پیامدهای این تحولات بر کسب و کارهای بالغ نامشخص است، که باعث شده است بازیگران سنتی در پاسخگویی به فشارهای رقابتی در حال افزایش با عدم اطمینان قابل توجهی روبرو شوند. ما مطالعاتمان را حول سه سوال اصلی ساختاردهی کرده ایم، که هر کدام اقدامات متفاوتی را می طلبند: 1. کدام نوآوری های نوظهور بیشترین تاثیر را بر صنایع مالی دارند و با آن مرتبط اند؟ ۲. چگونه این نوآوری ها بر شیوه ای که خدمات مالی ساختاردهی، تامین و مصرف می شوند تاثیر می گذارند؟ ۳. پیامد این تغییرات بر مشتریان، موسسات مالی، و به طور کلی بر صنعت خدمات مالی چیست؟


تالیف:مجمع جهانی اقتصاد

مترجم: دکتررضا تهرانی ،سعید امیرعبداللهیان
 تعداد صفحات : ۲۲۵
سال چاپ:۱۳۹۹
 مبلغ کتاب:۵۰هزار تومان

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

021-44485481

https://www.radinhesab.ir

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display