مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

اقتصاد فقیر

اقتصاد فقیر
75,000 تومان

اقتصاد فقیر

 

 توضیحات:

عنوان اصلی کتاب، ایهامی ضمنی دارد؛ از سویی، شاید به کنایه، به ضعف رشته اقتصاد در برخوردی کارا با مسأله #توسعه نیافتگی به طور کلی و فقر به طور ویژه اشاره دارد و از سوی دیگر از رویکردی تازه دراقتصاد توسعه سخن می گوید
که به بازاندیشی بنیادین در فهم اقتصاد فقرا و ماهیت پدیده فقر منجر می شود. از این رو مخاطبین این کتاب نه تنها دانشجویان و
و دانش آموختگان رشته های اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی بلکه همچنین همه افرادی هستند که دغدغه بهبود وضع فقرا را دارند. این کتاب یکی از منابع اصلی مباحث توسعه وبرنامه های فقرزدایی در جهان به شمار می رود.

تالیف:آبهجیت بنرجی استر دوفلو 

مترجم: جعفر خیرخواه مهدی فیضی
 تعداد صفحات : ۳۹۶
سال چاپ: ۱۳۹۹ 

مبلغ کتاب:۷۵هزار تومان

 

 

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

 

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir

 

اقتصاد فقیر

 

 توضیحات:

عنوان اصلی کتاب، ایهامی ضمنی دارد؛ از سویی، شاید به کنایه، به ضعف رشته اقتصاد در برخوردی کارا با مسأله #توسعه نیافتگی به طور کلی و فقر به طور ویژه اشاره دارد و از سوی دیگر از رویکردی تازه دراقتصاد توسعه سخن می گوید
که به بازاندیشی بنیادین در فهم اقتصاد فقرا و ماهیت پدیده فقر منجر می شود. از این رو مخاطبین این کتاب نه تنها دانشجویان و
و دانش آموختگان رشته های اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی بلکه همچنین همه افرادی هستند که دغدغه بهبود وضع فقرا را دارند. این کتاب یکی از منابع اصلی مباحث توسعه وبرنامه های فقرزدایی در جهان به شمار می رود.

تالیف:آبهجیت بنرجی استر دوفلو 

مترجم: جعفر خیرخواه مهدی فیضی
 تعداد صفحات : ۳۹۶
سال چاپ: ۱۳۹۹ 

مبلغ کتاب:۷۵هزار تومان

 

 

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

 

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display