مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
100,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

هدف کتاب تبیین گزارشگری مالی شدن این مفاهیم به صورت های مالی شرکت ها و نیز روشن کردن این مفهوم برای مدیران است که حسابداری اقدامات و تصمیمات متخذه ی آنها را چگونه بازتاب می دهد فرایند گزارشگری مالی و تحليل صورت های مالی، در پی کمک به سرمایه گذاران و تحلیل گران در درک عمیق و درست سودآوری و ریسک های یک شرکت و نیز استفاده از این اطلاعات برای پیش بینی سودآوری و ریسک های آتی و نیز ایجاد امکان اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه است. مخاطب اصلی کتاب ، استفاده کنندگان از صورت های مالی، مدیران و تحلیلگران هستند. همچنین مفاهیم مربوط به تجزیه و تحلیل صورت های مالی با توجه به نیاز موجود در میان حرفه ای های بازار سرمایه و نیز نیازمندی های دوره های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد مالی و دوره هایMBAبازار سرمایه در این کتاب به صورت یک منبع کارآمد بدان پرداخته شده است .


نویسنده:دکتر حیدر فروغ نژاد، شاهین احمدی، امین سادات
سال چاپ:1399
تعداد صفحات:507 صفحه
مبلغ کتاب:100هزارتومان

 

 

 

 

راه ارتباطی با ما :

 

02144485481
09901918618
وب سایت:

 

https://www.radinhesab.ir/

 

 

 

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

هدف کتاب تبیین گزارشگری مالی شدن این مفاهیم به صورت های مالی شرکت ها و نیز روشن کردن این مفهوم برای مدیران است که حسابداری اقدامات و تصمیمات متخذه ی آنها را چگونه بازتاب می دهد فرایند گزارشگری مالی و تحليل صورت های مالی، در پی کمک به سرمایه گذاران و تحلیل گران در درک عمیق و درست سودآوری و ریسک های یک شرکت و نیز استفاده از این اطلاعات برای پیش بینی سودآوری و ریسک های آتی و نیز ایجاد امکان اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه است. مخاطب اصلی کتاب ، استفاده کنندگان از صورت های مالی، مدیران و تحلیلگران هستند. همچنین مفاهیم مربوط به تجزیه و تحلیل صورت های مالی با توجه به نیاز موجود در میان حرفه ای های بازار سرمایه و نیز نیازمندی های دوره های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد مالی و دوره هایMBAبازار سرمایه در این کتاب به صورت یک منبع کارآمد بدان پرداخته شده است .


نویسنده:دکتر حیدر فروغ نژاد، شاهین احمدی، امین سادات
سال چاپ:1399
تعداد صفحات:507 صفحه
مبلغ کتاب:100هزارتومان

 

 

 

 

راه ارتباطی با ما :

 

02144485481
09901918618
وب سایت:

 

https://www.radinhesab.ir/

 

 

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display