مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

حسابداری بررسی موارد خاص(مباحث جاری)

حسابداری بررسی موارد خاص(مباحث جاری)
65,000 تومان

حسابداری بررسی موارد خاص(مباحث جاری)

 

توضیحات:

کتاب حاضر براساس تغییر سرفصل از طرف وزارت آموزش عالی و فناوری حسابداری موارد خاص تحت سرفصل های حسابداری پیمانکاری، حسابداری فعالیتهای کشاورزی،حسابداری تغییر قیمت ها (تورم) و حسابداری مبادلات ارزی و اعتبارات اسنادی تألیف گردیده است. در تدوین مطالب، ضمن استفاده از آخرین ماخذ علمی منتشر شده در زمینه حسابداری مالی تلاش بر این بوده تا مطالب با ساختار و جامعه حسابداری وقانون تجارت ایران، استانداردهای حسابداری ایران و ... هماهنگی داشته باشد. در ابتدای هر فصل هدف کلی ارائه شده که موجب می شود خواننده، در ابتدای کار از محتوای کل فصل آگاهی حاصل نموده و پس از آن هدفهای رفتاری آمده تا ذهن خواننده را به سوی علت مطالعه مطالب مندرج در هر فصل سوق دهد. از نظر مفاهیم و تئوری دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و جهت تسهیل در امر یادگیری بهترو جهت افزایش کارایی بیشتر، مثال های متعددی به صورت چهار گزینه ای و تمرین و مسائل، در پایان هر فصل پیش بینی شده است.


نویسنده:حسن همتی،هدی همتی 

سال چاپ 1398
 تعداد صفحات:438صفحه
 مبلغ کتاب:65هزارتومان

 

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

 

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

حسابداری بررسی موارد خاص(مباحث جاری)

 

توضیحات:

کتاب حاضر براساس تغییر سرفصل از طرف وزارت آموزش عالی و فناوری حسابداری موارد خاص تحت سرفصل های حسابداری پیمانکاری، حسابداری فعالیتهای کشاورزی،حسابداری تغییر قیمت ها (تورم) و حسابداری مبادلات ارزی و اعتبارات اسنادی تألیف گردیده است. در تدوین مطالب، ضمن استفاده از آخرین ماخذ علمی منتشر شده در زمینه حسابداری مالی تلاش بر این بوده تا مطالب با ساختار و جامعه حسابداری وقانون تجارت ایران، استانداردهای حسابداری ایران و ... هماهنگی داشته باشد. در ابتدای هر فصل هدف کلی ارائه شده که موجب می شود خواننده، در ابتدای کار از محتوای کل فصل آگاهی حاصل نموده و پس از آن هدفهای رفتاری آمده تا ذهن خواننده را به سوی علت مطالعه مطالب مندرج در هر فصل سوق دهد. از نظر مفاهیم و تئوری دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و جهت تسهیل در امر یادگیری بهترو جهت افزایش کارایی بیشتر، مثال های متعددی به صورت چهار گزینه ای و تمرین و مسائل، در پایان هر فصل پیش بینی شده است.


نویسنده:حسن همتی،هدی همتی 

سال چاپ 1398
 تعداد صفحات:438صفحه
 مبلغ کتاب:65هزارتومان

 

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

 

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display