مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

حسابداری پست مدرن

حسابداری پست مدرن
55,000 تومان

حسابداری پست مدرن

 

توضیحات:

هدف کتاب عبارت است از تفکیک فرآیند علمی  از فرآیند تدوین استانداردها و کاربرد اصول مطرح در سایر علوم اجتماعی (به عنوان مبنایی برای ارائه یک تئوری حسابداری). در نتیجه، ما باید به یاد آوریم که فعالیت اجتماعی پیش از تئوری قرارمی گیرد، و نه برعکس. از این رو، ما درباره ارکان یا عوامل اصلی تشکیل دهنده تئوری حسابداری بحث می کنیم. ارکان یا عواملی را که باید از این دیدگاه استخراج کرد که حسابداری نوعی بحث وجدل است و آن گاه از زاویه تعامل یا رابطه متقابل آن با سایر موضوعات علمی آن را مورد مطالعه قرار داد. ما از این زاویه به حسابداری نگاه می کنیم که آن یک نهاد است، یعنی وجود و حضور نیروهای فعال و مطالب مورد بحث، برخی از این نیروها عبارت اند از: حسابدار سهامدار، استفاده کننده از صورتهای مالی انتشاریافته، دریافت کنندگان منفعل گزارشات حسابداری، دولتها، نمایندگان دولت و نیز گزارشها، (کتاب ها و مقاله های منتشر شده درنشریه ها)، گزارشهای سالانه و غیره، افراد و موضوعات (مطالب مورد بحث در درون مرزها به وجود می آیند و در جامعه سیر تکوینی می پیمایند. از این رو، حسابداری هم (همانند هر نوع رویداد اجتماعی دیگر باید پیش از هر چیز از زاویه جامعه شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. آن گاه که گزارشهای حسابداری مورد درخواست باشد، افراد موجود در آن سازمان دستخوش وسوسه قرار می گیرند تا از آن به عنوان یک وسیله استفاده کنند و موجب تحریک احساسات دیگران شوند (بر آنها اثر بگذارند. از این رو، گزارشات حسابداری بر کسانی که تهیه یا آنها را دریافت می کنند اثر روان شناسانه می گذارند. از دیدگاه روان شناسی برآنها اثر میگذارند). فراتر این که، گفته می شود در فرآیند تصمیم گیری این گزارش ها نقش درون داد ایفا می کنند، ولی، به ندرت کسی توانسته است این پدیده را توجیه کند، کسی نمی داند این تصمیمات چگونه اتخاذ می شوند و با تکیه بر چه نوع اطلاعات حسابداری می توان این فرآیند را تایید کرد. در این کتاب ما به هر دو جنبه می پردازیم؛ شیوه ای که گزارشهای حسابداری می توانند بر رفتار تهیه کنندگان این گزارش ها (یا بخش هایی از آن) اثر بگذارند و از سوی دیگر، اثراین گزارش ها بر کسانی که آنها را دریافت می کنند. در بخش دوم اثر گزارش های مالی بر دریافت کنندگان آنها درباره میزان دانش یا آگاهی (تخصص) افراد برای تصمیم گیری مطالبی را ارائه خواهیم کرد.

 

تالیف: گائنت برتون

مترجم: دکتر علی پارسائیان

سال چاپ: 1398

مبلغ کتاب: 55هزارتومان

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

حسابداری پست مدرن

 

توضیحات:

هدف کتاب عبارت است از تفکیک فرآیند علمی  از فرآیند تدوین استانداردها و کاربرد اصول مطرح در سایر علوم اجتماعی (به عنوان مبنایی برای ارائه یک تئوری حسابداری). در نتیجه، ما باید به یاد آوریم که فعالیت اجتماعی پیش از تئوری قرارمی گیرد، و نه برعکس. از این رو، ما درباره ارکان یا عوامل اصلی تشکیل دهنده تئوری حسابداری بحث می کنیم. ارکان یا عواملی را که باید از این دیدگاه استخراج کرد که حسابداری نوعی بحث وجدل است و آن گاه از زاویه تعامل یا رابطه متقابل آن با سایر موضوعات علمی آن را مورد مطالعه قرار داد. ما از این زاویه به حسابداری نگاه می کنیم که آن یک نهاد است، یعنی وجود و حضور نیروهای فعال و مطالب مورد بحث، برخی از این نیروها عبارت اند از: حسابدار سهامدار، استفاده کننده از صورتهای مالی انتشاریافته، دریافت کنندگان منفعل گزارشات حسابداری، دولتها، نمایندگان دولت و نیز گزارشها، (کتاب ها و مقاله های منتشر شده درنشریه ها)، گزارشهای سالانه و غیره، افراد و موضوعات (مطالب مورد بحث در درون مرزها به وجود می آیند و در جامعه سیر تکوینی می پیمایند. از این رو، حسابداری هم (همانند هر نوع رویداد اجتماعی دیگر باید پیش از هر چیز از زاویه جامعه شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. آن گاه که گزارشهای حسابداری مورد درخواست باشد، افراد موجود در آن سازمان دستخوش وسوسه قرار می گیرند تا از آن به عنوان یک وسیله استفاده کنند و موجب تحریک احساسات دیگران شوند (بر آنها اثر بگذارند. از این رو، گزارشات حسابداری بر کسانی که تهیه یا آنها را دریافت می کنند اثر روان شناسانه می گذارند. از دیدگاه روان شناسی برآنها اثر میگذارند). فراتر این که، گفته می شود در فرآیند تصمیم گیری این گزارش ها نقش درون داد ایفا می کنند، ولی، به ندرت کسی توانسته است این پدیده را توجیه کند، کسی نمی داند این تصمیمات چگونه اتخاذ می شوند و با تکیه بر چه نوع اطلاعات حسابداری می توان این فرآیند را تایید کرد. در این کتاب ما به هر دو جنبه می پردازیم؛ شیوه ای که گزارشهای حسابداری می توانند بر رفتار تهیه کنندگان این گزارش ها (یا بخش هایی از آن) اثر بگذارند و از سوی دیگر، اثراین گزارش ها بر کسانی که آنها را دریافت می کنند. در بخش دوم اثر گزارش های مالی بر دریافت کنندگان آنها درباره میزان دانش یا آگاهی (تخصص) افراد برای تصمیم گیری مطالبی را ارائه خواهیم کرد.

 

تالیف: گائنت برتون

مترجم: دکتر علی پارسائیان

سال چاپ: 1398

مبلغ کتاب: 55هزارتومان

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display