مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

روانشناسی بازار ( مهمترین ابزار بهبود کسب وکار سرمایه گذاری)

روانشناسی بازار ( مهمترین ابزار بهبود کسب وکار سرمایه گذاری)
80,000 تومان

 روانشاسی بازار( مهمترین ابزار بهبود کسب و کار سرمایه گذاری)

در کسب وکار یا سرمایه گذاری ضرر وزیان اجتناب ناپذیر اما قابل پیش بینی است. این بخش از بازی را می توان برنامه ریزی و طراحی کرد،تا حدودی در اختیار فرد است. در بازی پرتاب توپ به درون بطری متحرک می توانید به صورت فیزیکی و ملموس از ضریب خطا و اشتباهات خود بکاهید با تمرین بیشتر در پرتاب توپ به سمت بطری و کسب مهارت لازم در این زمینه البته حتی در این صورت هم در این بازی نمی توان همه توپ ها را با یک شیوه پرتاب، به درون بطری انداخت و درصدی از پرتاب ها به طور حتم با خطا و اشتباه همراه خواهد شد. نکته دیگر آنکه منطق در این بازی حکم می کند که اگر چنانچه یک یا تعدادی ازپرتاب ها موفقیت آمیز نبود نباید سایر توپها را به زمین کوبید وبازی را برهم زد یا قهر کرد، بلکه باید با صبر و حوصله و متمرکز کردن تمامی توانایی خود برای کسب موفقیت در سایر پرتابها سعی کرد. بازار با بهره گیری از ظرفیت های روانی افراد و با استفاده از الگوی واکنشی موجبات پیدایش ترس، حرص و طمع، امید واهی و .حتی در برخی مقاطع زمانی غرور کاذب را در آنان فراهم می کند.


نویسنده:محمد شبانی

سال چاپ:1398
تعداد صفحات:424 صفحه
قطع کتاب: وزیری و مبلغ کتاب:80هزارتومان

 

 

راه ارتباطی با ما :

 

02144485481
09901918618
وب سایت:

 

https://www.radinhesab.ir/

 روانشاسی بازار( مهمترین ابزار بهبود کسب و کار سرمایه گذاری)

در کسب وکار یا سرمایه گذاری ضرر وزیان اجتناب ناپذیر اما قابل پیش بینی است. این بخش از بازی را می توان برنامه ریزی و طراحی کرد،تا حدودی در اختیار فرد است. در بازی پرتاب توپ به درون بطری متحرک می توانید به صورت فیزیکی و ملموس از ضریب خطا و اشتباهات خود بکاهید با تمرین بیشتر در پرتاب توپ به سمت بطری و کسب مهارت لازم در این زمینه البته حتی در این صورت هم در این بازی نمی توان همه توپ ها را با یک شیوه پرتاب، به درون بطری انداخت و درصدی از پرتاب ها به طور حتم با خطا و اشتباه همراه خواهد شد. نکته دیگر آنکه منطق در این بازی حکم می کند که اگر چنانچه یک یا تعدادی ازپرتاب ها موفقیت آمیز نبود نباید سایر توپها را به زمین کوبید وبازی را برهم زد یا قهر کرد، بلکه باید با صبر و حوصله و متمرکز کردن تمامی توانایی خود برای کسب موفقیت در سایر پرتابها سعی کرد. بازار با بهره گیری از ظرفیت های روانی افراد و با استفاده از الگوی واکنشی موجبات پیدایش ترس، حرص و طمع، امید واهی و .حتی در برخی مقاطع زمانی غرور کاذب را در آنان فراهم می کند.


نویسنده:محمد شبانی

سال چاپ:1398
تعداد صفحات:424 صفحه
قطع کتاب: وزیری و مبلغ کتاب:80هزارتومان

 

 

راه ارتباطی با ما :

 

02144485481
09901918618
وب سایت:

 

https://www.radinhesab.ir/

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display