مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

صورت های مالی تلفیقی

صورت های مالی تلفیقی
90,000 تومان

صورت های مالی تلفیقی

 توضیحات:

در نگارش کتاب حاضر، از آخرین منابع لاتین  استانداردهای حسابداری ایران وصورتهایمالی تلفیقی نمونه کمیته فنی سازمان حسابرسی بهره گرفته شده و تلاش شده، مطالب در نهایت سادگی ارائه شوند. در منابع لاتین صرفا روش کاربرگ ارائه شده است، اما با توجه به تجارب آموزشی نگارنده، به طور موازی روش مفهومی نیز به کار رفته است، تا دانشجویان عزیز و مخاطبان ارجمند کتاب، علاوه بر روش قالبی کاربرگ، بر مفاهیم تكیه نموده و بدون کاربرگ نیز قادر به ارائه صورتهای مالی تلفیقی باشند. تاکید می شود، بر طبق استاندارد حسابداری ۱۸ ایران، در خصوص نحوه گزارشگری مالی سود خالص تلفيقی وسودجامع تلفیقی ، مفهوم گروه حاکم است. یعنی، سود خالص تلفیقی وسودجامع تلفیقی به مالکان شرکت اصلی و منافع فاقد کنترل تعلق دارد. از این رو، سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی و منافع فاقد کنترل ذیل صورت سودوزیان تلفيقی و سودجامع قابل انتساب به مالكان شرکت اصلی و منافع فاقد کنترل ذیل صورت سودوزیان جامع تلفیقی افشاء می شود.


نویسنده:
دکتر یداله تاری وردی

سال چاپ: 1399

تعداد صفحات:252صفحه
مبلغ کتاب:90هزارتومان

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

صورت های مالی تلفیقی

 توضیحات:

در نگارش کتاب حاضر، از آخرین منابع لاتین  استانداردهای حسابداری ایران وصورتهایمالی تلفیقی نمونه کمیته فنی سازمان حسابرسی بهره گرفته شده و تلاش شده، مطالب در نهایت سادگی ارائه شوند. در منابع لاتین صرفا روش کاربرگ ارائه شده است، اما با توجه به تجارب آموزشی نگارنده، به طور موازی روش مفهومی نیز به کار رفته است، تا دانشجویان عزیز و مخاطبان ارجمند کتاب، علاوه بر روش قالبی کاربرگ، بر مفاهیم تكیه نموده و بدون کاربرگ نیز قادر به ارائه صورتهای مالی تلفیقی باشند. تاکید می شود، بر طبق استاندارد حسابداری ۱۸ ایران، در خصوص نحوه گزارشگری مالی سود خالص تلفيقی وسودجامع تلفیقی ، مفهوم گروه حاکم است. یعنی، سود خالص تلفیقی وسودجامع تلفیقی به مالکان شرکت اصلی و منافع فاقد کنترل تعلق دارد. از این رو، سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی و منافع فاقد کنترل ذیل صورت سودوزیان تلفيقی و سودجامع قابل انتساب به مالكان شرکت اصلی و منافع فاقد کنترل ذیل صورت سودوزیان جامع تلفیقی افشاء می شود.


نویسنده:
دکتر یداله تاری وردی

سال چاپ: 1399

تعداد صفحات:252صفحه
مبلغ کتاب:90هزارتومان

 

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir/

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display