09192353890

09192353890

فرم مشاوره

جستجو

مجموعه قوانین مالیاتی1399

مجموعه قوانین مالیاتی1399(مولفین : عباس وفادار - فرزاد شهداد فرد)
90,000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی1399

توضیحات:

- بخش اول (قانون مالیات های مستقیم)

- بخش دوم(سایر قوانین و مقررات مربوط شامل بخشنامه ها ، ضوابط اجرایی، آیین نامه ها ، آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و...)

- بخش سوم(مفاد مالیاتی قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه،توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید، هدفمند کردن یارانه ها و....)

- بخش چهارم( مشتمل برقانون مالیات بر ارزش افزوده )

- بخش پنجم( مربوط به موارد ارجاعی قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 

مولفین : عباس وفادار - فرزاد شهداد فرد

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

021-44485481

https://www.radinhesab.ir/

مجموعه قوانین مالیاتی1399

توضیحات:

- بخش اول (قانون مالیات های مستقیم)

- بخش دوم(سایر قوانین و مقررات مربوط شامل بخشنامه ها ، ضوابط اجرایی، آیین نامه ها ، آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و...)

- بخش سوم(مفاد مالیاتی قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه،توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید، هدفمند کردن یارانه ها و....)

- بخش چهارم( مشتمل برقانون مالیات بر ارزش افزوده )

- بخش پنجم( مربوط به موارد ارجاعی قانون مالیات بر ارزش افزوده)

 

مولفین : عباس وفادار - فرزاد شهداد فرد

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

021-44485481

https://www.radinhesab.ir/

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
*
فیلترها
Sort
display