مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

مجموعه کامل قوانین مالیاتی

مجموعه کامل قوانین مالیاتی1399
90,000 تومان

مجموعه کامل قوانین مالیاتی1399

به اهتمام: 

استاد اسماعیل اسماعیلی

دکتر احمد آخوندی

سال چاپ: 1399 چاپ سوم

توضیحات:

قانون مالیات های مستقیم 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه ها،دستور العمل های وبخشنامه های مالیاتی

جداول دارایی هایی استهلاک پذیر

آرای هیات های عمومی شورای عالی مالیاتی

دادنامه های هیات های عمومی دیوان عدالت اداری ......

 

  تهیه ازطریق:

09901918618

http://www.radinhesab.ir

 

  

  َ

 

 

مجموعه کامل قوانین مالیاتی1399

به اهتمام: 

استاد اسماعیل اسماعیلی

دکتر احمد آخوندی

سال چاپ: 1399 چاپ سوم

توضیحات:

قانون مالیات های مستقیم 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه ها،دستور العمل های وبخشنامه های مالیاتی

جداول دارایی هایی استهلاک پذیر

آرای هیات های عمومی شورای عالی مالیاتی

دادنامه های هیات های عمومی دیوان عدالت اداری ......

 

  تهیه ازطریق:

09901918618

http://www.radinhesab.ir

 

  

  َ

 

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display