مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

مکاتب فکری حسابداری

مکاتب فکری حسابداری
19,000 تومان

مکاتب فکری حسابداری

 

توضیحات:

مقدمه مترجم این کتاب اقتباسی از سه فصل اول رساله دکترای ریچارد لافلین است و به تحلیل بسامان نقش مکاتب فکری در حوزه اصلی دانش حسابداری، یعنی «حسابداری مالی و حسابداری مدیریت» در توصیف وضعیت فعلی، ترسیم وضعیت مطلوب (تجویز) و تغییر رویه ها و سیستم های حسابداری در زمینه سازمانی آنها می پردازد. این اقتباس همراه با دخل و تصرفهایی بوده است. به ویژه معرفی مختصر اندیشمندان در پاورقی به نوعی نتیجه پژوهشی مستقل و جذاب است. برای تحلیل نقش مکاتب فکری حسابداری در توصیف، تجویز و تغییر رویه ها و سیستم های حسابداری در متن سازمانی آنها، ابتدا با رجوع به چارچوب بارل و مورگان و به کمک دو شاخص مهم «ماهیت علوم اجتماعی» و «ماهیت جامعه»، مفروضات بنیادی مکاتب فکری حسابداری تعیین و معرفی می شود. سپس با رجوع به مکاتب فلسفه علم به ویژه آراء و افکار اگوست کنت (۱۷۹۸-۱۸۵۷) و امانوئل کانت (۱۸۰۴ - ۱۷۲۴ )، رویکرد فلسفی مناسب برای تحلیل مکاتب فکری حسابداری شناسایی می شود. در نهایت با توجه به «تئوری زبان» لودویگ ویتگنشتاین (۱۹۵۱ - ۱۸۸۹) و «تئوری انتقادی» مکتب فرانکفورت و به ویژه آراء و افکار یکی از اندیشمندان اصلی آن یعنی یورگن هابرماس، روش شناسی مناسبی طراحی می شود. پرداختن به رویه ها و سیستم های حسابداری و به طور کلی ارزیابی «تئوری حسابداری بر اساس این روش شناسی برای مطالعات حسابداری بسیار حیاتی است.


نویسنده:ریچارد چارلز لافلین

مترجم:دکترجواد رضازاده

سال چاپ:1397

 تعداد صفحات:260 صفحه

 مبلغ کتاب:19 هزارتومان

 

 

 

راه ارتباطی با ما:

09901918618

021-44485481

https://www.radinhesab.ir/

 

مکاتب فکری حسابداری

 

توضیحات:

مقدمه مترجم این کتاب اقتباسی از سه فصل اول رساله دکترای ریچارد لافلین است و به تحلیل بسامان نقش مکاتب فکری در حوزه اصلی دانش حسابداری، یعنی «حسابداری مالی و حسابداری مدیریت» در توصیف وضعیت فعلی، ترسیم وضعیت مطلوب (تجویز) و تغییر رویه ها و سیستم های حسابداری در زمینه سازمانی آنها می پردازد. این اقتباس همراه با دخل و تصرفهایی بوده است. به ویژه معرفی مختصر اندیشمندان در پاورقی به نوعی نتیجه پژوهشی مستقل و جذاب است. برای تحلیل نقش مکاتب فکری حسابداری در توصیف، تجویز و تغییر رویه ها و سیستم های حسابداری در متن سازمانی آنها، ابتدا با رجوع به چارچوب بارل و مورگان و به کمک دو شاخص مهم «ماهیت علوم اجتماعی» و «ماهیت جامعه»، مفروضات بنیادی مکاتب فکری حسابداری تعیین و معرفی می شود. سپس با رجوع به مکاتب فلسفه علم به ویژه آراء و افکار اگوست کنت (۱۷۹۸-۱۸۵۷) و امانوئل کانت (۱۸۰۴ - ۱۷۲۴ )، رویکرد فلسفی مناسب برای تحلیل مکاتب فکری حسابداری شناسایی می شود. در نهایت با توجه به «تئوری زبان» لودویگ ویتگنشتاین (۱۹۵۱ - ۱۸۸۹) و «تئوری انتقادی» مکتب فرانکفورت و به ویژه آراء و افکار یکی از اندیشمندان اصلی آن یعنی یورگن هابرماس، روش شناسی مناسبی طراحی می شود. پرداختن به رویه ها و سیستم های حسابداری و به طور کلی ارزیابی «تئوری حسابداری بر اساس این روش شناسی برای مطالعات حسابداری بسیار حیاتی است.


نویسنده:ریچارد چارلز لافلین

مترجم:دکترجواد رضازاده

سال چاپ:1397

 تعداد صفحات:260 صفحه

 مبلغ کتاب:19 هزارتومان

 

 

 

راه ارتباطی با ما:

09901918618

021-44485481

https://www.radinhesab.ir/

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display