مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

نحوه تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن (حضوری)

نحوه تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن(حضوری) 4 استاد
600,000 تومان
decrease increase

نحوه تهیه صورت های مالی و تجزیه وتحلیل آن (حضوری)

مدرسین: استاد حمید خادم.استاد محمود آل حبیب. استاد دانیال محجوب. استاد امیر ابراهیم زاده

* نحوه تهیه صورت وضعیت مالی و صورت سودو زیان جامع /دکتر محمود آل حبیب *

*  تهیه صورت جریان های نقدی /دکتر دانیال محجوب *

* تهیه صورت تغییرات در حقوق مالکانه /دکتر محمو آل حبیب *

*استاندارد35 و چالش های بکارگیری آن در تهیه صورت های مالی /دکتر حمید خادم *

* یادداشت های مهم در صورتهای مالی و نحوه تهیه آن /دکتر دانیال محجوب *

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی /دکتر امیر ابراهیم زاده *

 

نحوه تهیه صورت های مالی و تجزیه وتحلیل آن (حضوری)

مدرسین: استاد حمید خادم.استاد محمود آل حبیب. استاد دانیال محجوب. استاد امیر ابراهیم زاده

* نحوه تهیه صورت وضعیت مالی و صورت سودو زیان جامع /دکتر محمود آل حبیب *

*  تهیه صورت جریان های نقدی /دکتر دانیال محجوب *

* تهیه صورت تغییرات در حقوق مالکانه /دکتر محمو آل حبیب *

*استاندارد35 و چالش های بکارگیری آن در تهیه صورت های مالی /دکتر حمید خادم *

* یادداشت های مهم در صورتهای مالی و نحوه تهیه آن /دکتر دانیال محجوب *

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی /دکتر امیر ابراهیم زاده *

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display