مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

پژوهش های حسابداری رفتاری

پژوهش های حسابداری رفتاری
80,000 تومان

پژوهش های حسابداری رفتار

 

توضیحات:

پژوهش های رفتاری در علوم اجتماعی به خوبی جا باز نموده اند و در دهه های اخیر در حوزه حسابداری مورد توجه و پیشرفت قرار گرفته اند. مطالعات گسترده و قابل اتکای موجود، منبعی روشن و فراگیر از دانش حاضر در این رویکرد نوظهور و راهنمایی مؤثر برای تدوین و اجرای مطالعات رفتاری درحسابداری می باشند  پژوهشهایحسابداری رفتاری همراه با روتلدج شرحی کامل از رویکردهای تئوریک، روش شناسی و آماری بر اساس دیدگاه های پژوهشگران حسابداری رفتاری ارائه نموده و برای مخاطب بستری مناسب هم به لحاظ چشم انداز نظری و هم به لحاظ فواید کاربردی فراهم می آورد. دیدگاه های طرح شده، دامنه گسترده ای از کشورها و بافت ها را بوسیله فصول تدوین شده توسط یک گزینش بین المللی از پژوهشگران حسابداری رفتاری شامل روبرت لیبی و ویلیام آر. کنی جی آر. در بر می گیرند. این کتاب، به عنوان منبعی ارزشمند، یک معرفی فراگیر از مفاهیم ضروری حسابداری رفتاری برای دانشجویان دکتری و پژوهشگران تازه وارد به این حوزه فراهم می نماید.


تالیف: ترزاليبي لينداثورن 

مترجم: امیدفرجی ،محمدجندقی
 تعداد صفحات : ۴۳۴ صفحه

سال چاپ:۱۳۹۹

مبلغ کتاب:۸۰هزار تومان

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir

 

پژوهش های حسابداری رفتار

 

توضیحات:

پژوهش های رفتاری در علوم اجتماعی به خوبی جا باز نموده اند و در دهه های اخیر در حوزه حسابداری مورد توجه و پیشرفت قرار گرفته اند. مطالعات گسترده و قابل اتکای موجود، منبعی روشن و فراگیر از دانش حاضر در این رویکرد نوظهور و راهنمایی مؤثر برای تدوین و اجرای مطالعات رفتاری درحسابداری می باشند  پژوهشهایحسابداری رفتاری همراه با روتلدج شرحی کامل از رویکردهای تئوریک، روش شناسی و آماری بر اساس دیدگاه های پژوهشگران حسابداری رفتاری ارائه نموده و برای مخاطب بستری مناسب هم به لحاظ چشم انداز نظری و هم به لحاظ فواید کاربردی فراهم می آورد. دیدگاه های طرح شده، دامنه گسترده ای از کشورها و بافت ها را بوسیله فصول تدوین شده توسط یک گزینش بین المللی از پژوهشگران حسابداری رفتاری شامل روبرت لیبی و ویلیام آر. کنی جی آر. در بر می گیرند. این کتاب، به عنوان منبعی ارزشمند، یک معرفی فراگیر از مفاهیم ضروری حسابداری رفتاری برای دانشجویان دکتری و پژوهشگران تازه وارد به این حوزه فراهم می نماید.


تالیف: ترزاليبي لينداثورن 

مترجم: امیدفرجی ،محمدجندقی
 تعداد صفحات : ۴۳۴ صفحه

سال چاپ:۱۳۹۹

مبلغ کتاب:۸۰هزار تومان

 

راه ارتباطی با ما:

 

09901918618

 

021-44485481

 

https://www.radinhesab.ir

 

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display