مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

University of Knowledge and Culture

Great Conference of Iranian Accountants and Virtual Channels of Accountants and Auditors with the presence of prominent Iranian professors June 25, 2017
تومان

همایش بزرگ حسابداران ایران وکانالهای مجازی حسابداران و حسابرسان با حضور اساتید برجسته ایران

4 خردادماه 1396

باحضور«استاد احمد غفارزاده »عضو ورییس هیئت مستشاری امور مالیاتی کشورعضو شورای ملی گروه مالیه عمومی،«امیر ابراهیم زاده» عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران،«استاد منصورشمس احمدی» عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، «هادی وادی نژاد»دبیر همایش و اصحاب رسانه با تقدیر از اساتید و گروه های برتر حسابداری دردانشگاه علم و فرهنگ برگزارشد.

همایش بزرگ حسابداران ایران وکانالهای مجازی حسابداران و حسابرسان با حضور اساتید برجسته ایران

4 خردادماه 1396

باحضور«استاد احمد غفارزاده »عضو ورییس هیئت مستشاری امور مالیاتی کشورعضو شورای ملی گروه مالیه عمومی،«امیر ابراهیم زاده» عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران،«استاد منصورشمس احمدی» عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، «هادی وادی نژاد»دبیر همایش و اصحاب رسانه با تقدیر از اساتید و گروه های برتر حسابداری دردانشگاه علم و فرهنگ برگزارشد.

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display