مشاوره نرم افزار مودیان
دمو نرم افزار مودیان
Search

دوره مبانی تعدیل اظهار نظر حسابرسی

دوره مبانی تعدیل اظهار نظر حسابرسی (استاد: عبداله آزاد) مدرس دوره های و کارگاههای حسابداری وحسابرسی
100,000 تومان

دوره مبانی تعدیل اظهار نظر حسابرسی (استاد: عبداله آزاد)
مدرس دوره های و کارگاههای حسابداری وحسابرسی

تاریخ: 5 اسفند ماه

اظهارنظر حسابرس، معمولا به صورت تعدیل شده و تعدیل نشده، وارد مدل‌های پژوهش می-شود. اما، ماهیت و آثار بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس با یکدیگر متفاوت است طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید در گزارشهای با اظهارنظر تعدیل شده، دلیل تعدیل اظهارنظررادربخش مبانی تعدیل اظهارنظر، درج کند. اظهارنظر حسابرس، به دلیل تحریف یا محدودیت بااهمیت یا بااهمیت و فراگیر اساسی، یا ابهام بااهمیت و فراگیر تعدیل میشود. ازآنجا که ماهیت این دلیل با یکدیگر متفاوت است وآثار تحریف قطعی است اما آثار محدودیت وابهام، احتمالی؛ تاثیرهریک ازآنها برتفسیر اطلاعات مندرج درصورت های مالی توسط استفاده کنندگان، متفاوت خواهد بود.

راه ارتباطی با ما :
📱09981192028(شماره واتس آپ)
تلفن:☎️02146018997
وب سایت:
www.radinhesab.ir

دوره مبانی تعدیل اظهار نظر حسابرسی (استاد: عبداله آزاد)
مدرس دوره های و کارگاههای حسابداری وحسابرسی

تاریخ: 5 اسفند ماه

اظهارنظر حسابرس، معمولا به صورت تعدیل شده و تعدیل نشده، وارد مدل‌های پژوهش می-شود. اما، ماهیت و آثار بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس با یکدیگر متفاوت است طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید در گزارشهای با اظهارنظر تعدیل شده، دلیل تعدیل اظهارنظررادربخش مبانی تعدیل اظهارنظر، درج کند. اظهارنظر حسابرس، به دلیل تحریف یا محدودیت بااهمیت یا بااهمیت و فراگیر اساسی، یا ابهام بااهمیت و فراگیر تعدیل میشود. ازآنجا که ماهیت این دلیل با یکدیگر متفاوت است وآثار تحریف قطعی است اما آثار محدودیت وابهام، احتمالی؛ تاثیرهریک ازآنها برتفسیر اطلاعات مندرج درصورت های مالی توسط استفاده کنندگان، متفاوت خواهد بود.

راه ارتباطی با ما :
📱09981192028(شماره واتس آپ)
تلفن:☎️02146018997
وب سایت:
www.radinhesab.ir

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Bad
Excellent
*
*
*
*
Filters
Sort
display